Javni poziv za učešće u javnoj raspravi

Postupajući u skladu sa članom 100. Statuta opštine Ćuprija („Sl. glasnik opštine Ćuprija“ broj 30/19) Odeljenje za društvene delatnosti, privredu i lokalni ekonomski razvoj, Opštinske uprave opštine Ćuprija upućuje

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI

I Upućuje se javni poziv građanima, udruženjima, stručnoj i ostaloj javnosti, za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama za opštinu Ćuprija.
II Javna rasprava će trajati od 01.12.2019. godine do 16.12.2019. godine.
III Odeljenje za društvene delatnosti, privredu i lokalni ekonomski razvoj, Opštinske uprave opštine Ćuprija sprovodi javnu raspravu, razmatra upućene predloge i sugestije i po okončanju javne rasprave dostaviće Opštinskom veću opštine Ćuprija nacrt Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama za opštinu Ćuprija.
IV Predlozi, sugestije i komentari dostavljaju se Odeljenju za finansije, Opštinske uprave opštine Ćuprija putem elektronske pošte na e-mail adresu: info@cuprija.rs ili poštom na adresu: Opština Ćuprija, Opštinska uprava, Odeljenje za društvene delatnosti, privredu i lokalni ekonomski razvoj: „Za javnu raspravu o nacrtu Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama za opštinu Ćuprija”.
V Ovaj Javni poziv objaviti na internet prezentaciji Opštine Ćuprija.

Nacrt Odluke