ОБАВЕШТЕЊЕ о издатом Решењу о измени и допуни Решења о издавању дозволе за управљање неопасним отпадом на к.п. 4940, КО ЋУПРИЈА

Обавештење о доношењу Решења о измени и допуни Решења о издавању дозволе за управљање неопасним отпадом, оператера “ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI „DOO. ЋУПРИЈА на к.п. 4940, КО ЋУПРИЈА

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом(“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009 88/2010,14/2016 и 95/2018-др.закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о издатом Решењу о измени и допуни Решења о издавању дозволе за управљање неопасним отпадом на к.п. 4940, КО ЋУПРИЈА

оператеру “ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI „DOO. ЋУПРИЈА
ул.Кнеза Милоша 175А Ћуприја,

Измена и допуна постојеће дозвиле за складиштење и третман неопасног отпада се односи на измени у начину пречишћавања пластичног отпада увођењем још једне линије и нових уређаја за третирање пластичног отпада.
Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, ул. „13 октобар“ бр.7, у дворишту Општинске управе Ћуприја од 11 до 14 часова.

Одсек за урбанизам и заштиту животне средине
Љиљана Богосављевић дипл.биол.