OBAVEŠTENJE o izdatom Rešenju o izmeni i dopuni Rešenja o izdavanju dozvole za upravljanje neopasnim otpadom na k.p. 4940, KO ĆUPRIJA

Obaveštenje o donošenju Rešenja o izmeni i dopuni Rešenja o izdavanju dozvole za upravljanje neopasnim otpadom, operatera “ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI „DOO. ĆUPRIJA na k.p. 4940, KO ĆUPRIJA

Opštinska uprava Opštine Ćuprija, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, Odsek za urbanizam i zaštite životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom(“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 88/2010,14/2016 i 95/2018-dr.zakon) objavljuje

OBAVEŠTENJE o izdatom Rešenju o izmeni i dopuni Rešenja o izdavanju dozvole za upravljanje neopasnim otpadom na k.p. 4940, KO ĆUPRIJA

operateru “ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI „DOO. ĆUPRIJA
ul.Kneza Miloša 175A Ćuprija,

Izmena i dopuna postojeće dozvile za skladištenje i tretman neopasnog otpada se odnosi na izmeni u načinu prečišćavanja plastičnog otpada uvođenjem još jedne linije i novih uređaja za tretiranje plastičnog otpada.
Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, ul. „13 oktobar“ br.7, u dvorištu Opštinske uprave Ćuprija od 11 do 14 časova.

Odsek za urbanizam i zaštitu životne sredine
Ljiljana Bogosavljević dipl.biol.