eAgrar: Važno obaveštenje za registrovane poljoprivredne proizvođače

Obaveštavamo poljoprivredne proizvođače (registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Ćuprija) da su u obavezi da izvrše elektronsku registraciju i obnovu registracije poljoprivrednog gazdinstva na elektronskoj platformi eAgrar, kako bi ostvarili pravo na subvencije.

Stručni saradnici Poljoprivredne stručne službe iz Jagodine će do petka, 24. marta biti u prostorijama Opštinske uprave opštine Ćuprija i pružati pomoć registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima pri prijavljivanju na eAgrar.

Dođite i prijavite se da biste mogli da ostvare pravo na bilo koju subvenciju kod republike i opštine.

Potrebno je da sa sobom ponesete izvode iz Uprave za trezor o prijavljenoj biljnoj i stočarskoj proizvodnji.

Uslov za prijavu na eAgrar je da registrovani poljoprivredni proizvođači instaliraju KonsentID aplikaciju na „pametne“ telefone ili na ličnim kartama unesu elektronski potpis kod MUP-a.