Jавна набавка мале вредности радова на прикључењу Градског стадиона на дистрибутивни систем електричне енергије – кључ у руке

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-6-2/2020-04
Дана: 01.07.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке јавна набавка мале вредности радова на прикључењу Градског стадиона на дистрибутивни систем електричне енергије – кључ у руке ЈН бр. 404-6-2/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору