Javna nabavka male vrednosti radova na priključenju Gradskog stadiona na distributivni sistem električne energije – ključ u ruke

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13. OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-6-2/2020-04
Dana: 01.07.2020. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon), Opštinska uprava opštine Ćuprija, objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke javna nabavka male vrednosti radova na priključenju Gradskog stadiona na distributivni sistem električne energije – ključ u ruke JN br. 404-6-2/2020-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru