Jавнa набавкa мале вредности услуга стручног надзора на реконструкцији и санацији Дома културе Бигреница, Дома културе Вирине и МЗ Иванковац – Паљане

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-18/2019-04
Дана: 08.10.2019 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуга стручног надзора на реконструкцији и санацији Дома културе Бигреница, Дома културе Вирине и МЗ Иванковац – Паљане. ЈН.БР 404-5-18/2019-04.

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору