Javna nabavka male vrednosti usluge – pružanje usluge ličnog pratioca deteta

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluge – pružanje usluge ličnog pratioca deteta JN br. 404-5-6/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovori na pitanja 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru