Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

Na osnovu člana 94. i 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“ br. 21/16, 113/17, 113/17-dr.zakon i 95/18) i člana 12. stav1 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ „br. 95/16), Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, 51 Broj:112-7921/2021 od 27. avgusta 2021. godine, Odluke o organizaciji Opštinske uprave, opštine Ćuprija („Sl.glasnik opštine Ćuprija“, br.33/2016 i 35/2019), Kadrovskog plana Opštinske uprave opštine Ćuprija, Pravobranilaštva opštine Ćuprija i Službe budžetske inspekcije („Sl.glasnik opštine Ćuprija“, br.46/20), Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Ćuprija, Pravobranilaštvu opštine Ćuprija, Službi budžetske inspekcije i Interne revizije opštine Ćuprija („Sl.glasnik opštine Ćuprija“, br.12/2019, 26/2019, 39/2019, 01/2020,36/2020, 43/2020, 3/2021 i 19/2021), Načelnica Opštinske uprave opštine Ćuprija oglašava

JAVNI KONKURS
za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

I Organ u kome se radno mesto popunjava :
Opštinska uprava opštine Ćuprija
35230 Ćuprija, ul.13. oktobra broj 7

II Radno mesto koje se popunjava-utvrđeno je članom 23. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Ćuprija, Pravobranilaštvu opštine Ćuprija, Službi budžetske inspekcije opštine Ćuprija i Interne revizije opštine Ćuprija:
U Odeljenju za urbanizam, imovinsko pravne poslove i zaštitu životne sredine

Radno mesto: „Tehničko-operativni poslovi iz oblasti urbanizma“.

Oglas možete preuzeti ovde