JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA GRAĐANIMA ZA SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA PORODIČNIM KUĆAMA I STANOVIMA

Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“ broj 129/07, 83/14 – dr. Zakon, 101/16 – dr. Zakon i 47/18), člana 68, 69 i 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije ( „Sl.glasnik RS“, br. 40/2021), Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Ćuprija za 2021. godinu („ Sl. glasnik opštine Ćuprija“ br. 24/21), Odluke o finansijskoj podršci domaćinstvima za sprovođenje mera energetske efikasnosti („Službeni glasnik opštine Ćuprija“ broj 19/21) i Pravilnika o sprovođenju mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stanovima u opštini Ćuprija za 2021. godinu („Službeni glasnik opštine Ćuprija“ broj 25/21), predsednik opština Ćuprija dana 24.09.2021.godine,donosi:

ODLUKU O
RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZADODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA GRAĐANIMA ZA SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA PORODIČNIM KUĆAMA I STANOVIMA
i raspisuje

JAVNI POZIV
ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA GRAĐANIMA ZA SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA PORODIČNIM KUĆAMA I STANOVIMA

U okviru sprovođenja Odluke o finansijskoj podršci domaćinstvima za sprovođenje mera energetske efikasnosti( „Službeni glasnik opštine Ćuprija“ broj 19/21), a u skladu sa članom 22. Pravilnika o sprovođenju mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stanovima u opštini Ćuprija za 2021. godinu (u daljem tekstu Pravilnik)(„Službeni glasnik opštine Ćuprija“ broj 25/21) raspisuje se Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava građanima . Mera energetske efikasnosti predviđena članom 6. Pravilnika sprovodi se kroz saradnju sa privrednim subjektima, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji opštine Ćuprija. Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem Javnog poziva za izbor direktnih korisnika ( privrednih subjekata).
Cilj sprovođenja mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stanovima je unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru na teritoriji Opštine Ćuprija.

I PREDMET

Predmet ovog javnog poziva je izbor krajnjih korisnika (građana) za sprovođenje mere energetske efikasnosti u skladu sa članom 6. Pravilnika i to:
-Zamena ( nabavka sa ugradnjom) spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvimaprema negrejanim prostorijama na porodičnim kućama i stanovima.
Ukupna planirana sredstva koje opština Ćuprija dodeljuje za ovu meru su 5.000.000,00 dinara
Opština će definisati sredstva podsticaja sa PDVom koja će dodeliti pojedinačnom krajnjem korisniku za ovu meru kao manji iznos od:
(1) maksimalna ukupna sredstva podsticaja za ovu meru sa PDV-om, iz sledećeg stava , odnosno 50% ukupnog prijavljenog iznosa sa PDV om za ovu meru, šta god je od ova dva iznosa manje, i
(2) 50% od iznosa prihvatljive cene sa PDV-om pojedinici mere, koja se dobija množenjem: (1) količine iz dostavljene profakture i (2) prihvatljive jedinične cene za ovu meru sa PDV-om, iz sledećeg stava .
Maksimalna ukupna sredstva podsticaja za ovu meru mogu iznositi do 120.000,00 dinara sa PDV-om po prijavi. Prihvatljiva jedinična cena za ovu meru sa PDV-om se određuje da može iznositi do 14.000,00 dinara po kvadratnom metru za prozore i balkonska vrata, odnosno do 20.000,00 dinara po metru kvadratnom za ulazna vrata.

Javni poziv
Prilog 1 – Kriterijumi
OBRAZAC 1
OBRAZAC 2
OBRAZAC 3
OBRAZAC 4

Uputstvo za popunjavanje