Informacije

Spisak marketa i prodavnica na teritoriji opštine Ćuprija koji će u petak 17.04.2020.godine biti otvoreni u vremenu od 04.00 do 07.00 za naše sugrađane starije od 65 godina.

Spisak marketa i prodavnica na teritoriji opštine Ćuprija koji će u petak 17.04.2020.godine biti otvoreni u vremenu od 04.00 do 07.00 za naše sugrađane starije od 65 godina.

Molimo građane mlađe od 65 godina da u ovo vreme ne dolaze u kupovinu, da bismo ispoštovali starije građane. Poštujte sve mere predostrožnosti.

Info broj za poljoprivrednike opštine Ćuprija 035/815-09-26

Info broj za poljoprivrednike Opštine Ćuprija
035/815-09-26
Radnim danom od 09,00 do 14,00 časova

Poštovani poljoprivredni proizvođači,
obaveštavamo vas o mogućnosti, da se svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 14:00 časova možete obratiti Grupi za privredu i poljoprivredu opštine Ćuprija, na telefon 035/8150926, radi dobijanja informacija i pružanja pomoći, u vezi sa podnošenjem zahteva za odobrenje kretanja kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, tokom perioda zabrane kretanja, radi obavljanja neophodnih poljoprivrednih radova i primenu agrotehničkih mera, kao i za sva druga pitanja koja se tiču ostvarivanja prava poljoprivrednika.

Spisak marketa i prodavnica na teritoriji opštine Ćuprija koji će u petak 10.04.2020.godine biti otvoreni u vremenu od 04.00 do 07.00 za naše sugrađane starije od 65 godina

Spisak marketa i prodavnica na teritoriji opštine Ćuprija koji će u petak 10.04.2020.godine biti otvoreni u vremenu od 04.00 do 07.00 za naše sugrađane starije od 65 godina.

Molimo građane mlađe od 65 godina da u ovo vreme ne dolaze u kupovinu, da bismo ispoštovali starije građane. Poštujte sve mere predostrožnosti.

Upis u vrtić

Konkurs za prijem dece za celodnevni boravak i pripremi predškolski program za radu 2020/2021 godinu biću raspisan u toku meseca maja 2020.godine

Zakonski zastupnici mogu podneti prijave elektronskim putem preko Portala eUprava – „e-vrtić“.

Zakonski zastupnici mogu prijave podneti lično i neposredno nakon ukidanja vanrednog stanja, jer će konkurs biti produžen.

E-mail adrese za dostavu dodatne dokumentacije su: ivana.petrovic@decjaradost.cuprija.edu.rs, danijela@decjaradost.cuprija.edu.rs

Kontakt osobe iz predškolske ustanove za rad sa strankama/roditeljima su Ivana Petrović-Ljubičanović i Danijela Jevremović.

Kontakt predškolske ustanove „Dečja radost“ Ćuprija:

035/8472-163,

direktor@decjaradost.cuprija.edu.rs
aleksandar.stojanovic@decjaradost.cuprija.edu.rs

sajt predškolske ustanove „Dečja radost“ Ćuprija

Kako do dozvole za kretanje: Uputstvo za proizvođače voća i povrća

U slučaju primene neophodnih agrotehničkih mera, a posebno radi zaštite od mraza, tokom perioda zabrane kretanja (radnim danima od 17:00 – 05:00 časova, vikendom od 15:00 – 05:00 časova), svaki poljoprivredni proizvođač (vlasnik ili korisnik zasada ili druge poljoprivredne površine) je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja putem elektronskog zahteva koji je dostupan na internet adresi http://agromere.registar-uzb.rs/, odnosno na odgovarajući broj telefona, sa priloženog spiska, prema odseku odnosno okrugu za koji se traži dozvola za kretanje.

U navedenoj prijavi potrebno je navesti ime i prezime lica, broj lične karte i adresu sa koje će se kretati u periodu od 17:00 do 05:00 časova, odnosno od 15:00 do 05:00 časova vikendom, broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), lokaciju gde će se sprovoditi agrotehničke mere, kao i vreme i dan kada će biti sprovedene mere. Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 17:00 do 05:00 časova, odnosno od 15:00 do 05:00 časova vikendom. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova.

Svako lice koje bude dobilo dozvolu za rad tokom zabrane kretanja biće obavezno da tokom kretanja sa sobom ima i potvrdu, čiji obrazac možete preuzeti – ovde.

Spisak telefona na koje se možete dodatno informisati: 064/86-80-951, 064/80-55-782, 064/81-88-767, 064/81-88-795, 064/81-88-778, 065/41-55-906, 064/82-35-675, 064/88-18-506, 064/88-18-418, 064/81-88-794, 064/88-18-481, 064/86-80-947, 064/88-18-413, 011/260-79-60 i 011/260-79-61

Kako do dozvole za kretanje: Uputstvo za vlasnike stoke i pčelare

U slučaju obavljanja neophodnih poslova iz oblasti stočarstva tokom perioda zabrane kretanja (radnim danima od 17:00 – 05:00 časova, vikendom od 15:00 – 05:00 časova), svaki poljoprivredni proizvođač je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Sektoru za poljoprivrednu inspekciju.

Internet adresa za podnošenje elektronskog zahteva za odobrenje kretanja za poljoprivredne proizvođače iz oblasti stočarstva je : http://stocarstvo.registar-uzb.rs/

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je omogućilo poljoprivrednicima da sa bilo kog računara ili prenosivog uređaja podnesu zahtev za odobrenje kretanja. Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 17:00 do 05:00 časova, odnosno od 15:00 do 05:00 časova vikendom. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova od prijema poruke.

U navedenoj elektronskoj prijavi, neophodno je popuniti sva obavezna polja u cilju dobijanja dozvole za kretanje sa ciljem sprovođenja poslova u stočarstvu (muža domaćih životinja i radovi na pčelinjaku).

Svako lice koje bude dobilo dozvolu za rad tokom zabrane kretanja biće obavezno da tokom kretanja sa sobom ima i potvrdu, čiji obrazac možete preuzeti – ovde.

Spisak telefona na koje se možete dodatno informisati: 065/41-55-906, 064/82-35-675, 064/80-55-782, 064/81-88-778, 064/81-88-767, 064/81-88-795, 064/81-88-794, 011/260-79-60 i 011/260-79-61

Raspored rada ambulanti Doma zdravlja u seoskim mesnim zajednicama

Zbog epidemije koronavirusa, ambulante Doma zdravlja u seoskim mesnim zajednicama, od 30. marta do 3. aprila, vršiće prijem pacijenata u sledećim terminima:

PONEDELJAK 30.03.2020

Ambulanata u Krušaru od 07 do 9:30;

Ambulanta Virine  od 10 do 13 sati.

UTORAK 31.03.2020

Ambulanta u Mijatovacu od 07 do 9:30;

Ambulanta Jovac od 10 do 13 sati.

SREDA 01.04.2020

Ambulanta u Senju od 07 do 9:30;

Ambulanta Paljane od 10 do 13 sati.

ČETVRTAK 02.04.2020

Ambulanta u Vlaškoj od 07 do 9:30;

Ambulanta u Isakovu od 10 do 13 sati.

PETAK 03.04.2020

Ambulanta u Bigrenici od 07 do 9:30;

Ambulanta u Batincu od 10 do 13 sati.

Penzija uz punomoćje, banke i Pošta rade i u dane vikenda

Na internet prezentaciji Narodne banke Srbije objavljena je Instrukcija o načinu privremene isplate penzija za lica sa navršenih 65 i više godina života koja je stupila na snagu 24.03.2020. godine. Instrukciju prenosimo putem linka u celini, a u drugom prilogu možete da preuzmete punomoćje za podizanje sredstava.

Instrukcija

Punomoćje

Inače, kako je danas objavljeno iz Kabineta guvernera, NBS je dala i instrukciju bankama i Pošti da isplaćuju penzije i tokom vikenda, sa radnim vremenom kao i proteklih radnih dana.