Привреда

Записници са седница Пословног савета општине Ћуприја

Записник са I конститутивне седнице Пословног савета општине Ћуприја – 07.11.2018.

Записник са II седнице Пословног савета општине Ћуприја – 13.12.2018.

Записник са III седнице Пословног савета општине Ћуприја – 19.07.2019.

Записник са IV седнице Пословног савета – 27.10.2021.

 

Послови из области привреде

На основу потписаног споразума са Агенцијом за привредне регисте врши се пријем документације за : Оснивање предузетничке радње, упис промена ( седишта, претежне делатност, издвојеног пословног простора и др.) везаних за предузетничку радњу, као и привремена одјава обављања делатности и брисање предузетничке радње. (више…)