Usluge

Uputstvo o načinu pristupa ka objedinjenoj proceduri i uvida u status konkretnog zahteva

 

Poštovani podnosioci zahteva,

Status Vašeg predmeta uvek možete proveriti na sajtu Sistema za elektronsko podnošenje prijava, u odeljku “Objave“, gde se u padajućem meniju odabere opcija „Centralna evidencija objedinjenih procedura“, u kojoj je potrebno uneti podatke predmeta i u svakom trenutku možete biti u toku koji je status Vašeg zahteva.

Ukoliko želite, možete se i registrovati na sajtu Centralne evidencije objedinjenih procedura: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/. Za kreiranje korisničkog naloga potrebno je da unesete tačne lične podatke. Nakon kreiranja korisničkog naloga, putem elektronske pošte dobićete instrukcije za prijavljivanje.

Kada se prvi put prijavite na sistem Agencije za privredne registre, koristeći novokreirani korisnički profil, moći ćete da koristite elektronske usluge koje nudi Agencija, za koje nije potrebna posebna dozvola, kao i da zatražite pristup elektronskim uslugama za koje je potrebna posebna dozvola.

Znači, za dobijanje pristupa elektronskim uslugama za koje je potrebna posebna dozvola, uz zahtev za pristup morate da priložite i Vaš kvalifikovani digitalni sertifikat, odnosno elektronski potpis koji možete besplatno pribaviti od MUP-a Srbije.
Za sve dodatne informacije ili moguće nejasnoće, možete se obratiti Odeljenju za urbanizam, imovinsko pravne poslove i zaštitu životne sredine.

Obaveštenje o načinu dobijanja informacija o važećoj planskoj dokumentaciji (PUP/GUP) opštine Ćuprija

Uvid u plansku dokumentaciju za teritoriju opštine Ćuprija moguće je izvršiti neposrednim preuzimanjem planske dokumentacije sa web stranice opštine Ćuprija direktno na: https://cuprija.rs/sr/dokumenta-kategorija/urbanisticki-planovi/ .

Pored toga, sve informacije vezane za plansku dokumentaciju moguće je dobiti u Odeljenju za urbanizam, imovinsko pravne poslove i zaštitu životne sredine, svakog radnog dana od 08.00-15.00 časova, ili pozivom na telefon 035/8475-729 i 035/8470-568.

Vodič za poreske obveznike

Poštovani obveznici,
U cilju bolje saradnje između vas i Odeljenja lokalne poreske administracije, odlučili smo da vam kroz Vodič za poreske obveznike pružimo informacije koje se odnose na vašu obavezu plaćanja poreza na imovinu.
(više…)

Participativno budžetiranje

Participativno budžetiranje podrazumeva uključivanje građana, privrede, organizacija civilnog društva i ostalih zainteresovanih u proces donošenja odluka o trošenju budžetskih sredstava. Ovim procesom građani ostvaruju svoje pravo na određivanje prioriteta i donošenje planova potrošnje u okviru budžeta lokalne samouprave. Uključivanje javnosti u rad lokalne samouprave jedan je od bazičnih principa dobre demokratske prakse i odgovornog upravljanja lokalnom zajednicom, što predstavlja temelj održivog razvoja.
Participativnim budžetiranjem povećava se transparentnost javne administracije i efikasnost javne potrošnje. Ovim procesom osnažuje se inicijativa građana u procesu donošenja odluka, raspodeli i nadzoru nad budžetskim sredstvima i doprinosi se povećanju stepena poverenja između građana i vlasti. Participativno budžetiranje podrazumeva veću odgovornost nosioca vlasti kao i službenika u organima lokalne samouprave, jača se demokratska kultura i društvena struktura u okviru lokalne zajednice.

Anketa
Rezultati ankete
Građanski vodič kroz budžet
Akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu opštine Ćuprija za period 2018-2021. godinu

Registar stambenih zajednica

Na osnovu člana 23. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik RS“, br.104/16) pozivaju se upravnici ili druga lica ovlašćena odlukom skupštine stambene zajednice da podnesu prijavu za registraciju stambene zajednice Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine opštine Ćuprija.

Opširnije ..