Usluge

Vodič za poreske obveznike

Poštovani obveznici,
U cilju bolje saradnje između vas i Odeljenja lokalne poreske administracije, odlučili smo da vam kroz Vodič za poreske obveznike pružimo informacije koje se odnose na vašu obavezu plaćanja poreza na imovinu.
(više…)

Participativno budžetiranje

Participativno budžetiranje podrazumeva uključivanje građana, privrede, organizacija civilnog društva i ostalih zainteresovanih u proces donošenja odluka o trošenju budžetskih sredstava. Ovim procesom građani ostvaruju svoje pravo na određivanje prioriteta i donošenje planova potrošnje u okviru budžeta lokalne samouprave. Uključivanje javnosti u rad lokalne samouprave jedan je od bazičnih principa dobre demokratske prakse i odgovornog upravljanja lokalnom zajednicom, što predstavlja temelj održivog razvoja.
Participativnim budžetiranjem povećava se transparentnost javne administracije i efikasnost javne potrošnje. Ovim procesom osnažuje se inicijativa građana u procesu donošenja odluka, raspodeli i nadzoru nad budžetskim sredstvima i doprinosi se povećanju stepena poverenja između građana i vlasti. Participativno budžetiranje podrazumeva veću odgovornost nosioca vlasti kao i službenika u organima lokalne samouprave, jača se demokratska kultura i društvena struktura u okviru lokalne zajednice.

Anketa
Rezultati ankete
Građanski vodič kroz budžet
Akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu opštine Ćuprija za period 2018-2021. godinu

Registar stambenih zajednica

Na osnovu člana 23. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik RS“, br.104/16) pozivaju se upravnici ili druga lica ovlašćena odlukom skupštine stambene zajednice da podnesu prijavu za registraciju stambene zajednice Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine opštine Ćuprija.

Opširnije ..

Poslovi iz oblasti privrede

Na osnovu potpisanog sporazuma sa Agencijom za privredne registe vrši se prijem dokumentacije za : Osnivanje preduzetničke radnje, upis promena ( sedišta, pretežne delatnost, izdvojenog poslovnog prostora i dr.) vezanih za preduzetničku radnju, kao i privremena odjava obavljanja delatnosti i brisanje preduzetničke radnje. (više…)

Poslovi iz oblasti poljoprivrede

1. Zahtev za promenu namene poljoprivrednog zemljišta
Uz zahtev treba priložiti:
-Fotokopiju izvoda iz odgovarajućeg urbanističkog plana o nameni katastarske parcele –Fotokopiju kopije plana katastarske parcele na kojoj se vrši izgradnja ne stariju od 6 meseci. (više…)