Конкурс „Директно укључивање грађана“

Позивају се грађани општине Ћуприја да се удруже и учествују на конкурсу који се спроводи у оквиру пројекта од јавног значаја „Директно укључивање грађана“.
Општина Ћуприја ће у сарадњи са представништвом HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION SRB суфинансирати пројекат од јавног значаја „Директно укључивање грађана“, који омогућава непосредно учешће грађана у решавању дела проблема локалних заједница, заједно са локалном самоуправом. Део средстава којима ће се изабрани пројекти финансирати прикупљен је наплатом пореза на имовину.
Локална заједница је појам који укључује одређено подручје-део улице, улицу, блок зграда, стамбене заједнице или месну заједницу као најшире подручје. Пројекти који се предлажу могу се односити искључиво на мање захвате као што је уређење паркова, дечијих игралишта, дрвореда, шеталишта, неуређених зелених површина, уређење прилаза за лица са инвалидитетом, уклањање мањих дивљих депонија и слично.
Право учешћа на јавном позиву имају неформалне групе грађана са територије општине Ћуприја окупљене око поднете иницијативе-пројекта, са најмање 10 потписника – грађана, са измиреним обавезама по основу пореза на имовину. Све предложене активности у оквиру поднетих иницијатива се морају спровести на земљишту које је у јавној својини општинеЋуприја. Надлежне службе општинске управе ће на захтев групе грађана, у фази припреме предлога пројекта, извршити проверу власништва над земљиштем и о томе издати одговарајућу потврду, без накнаде.
Циљ јавног позива
Циљеви пројекта „Директно укључивање грађана“ су:
• подстицање грађана да активно учествују у решавању проблема локалних заједница;
• развој партнерских односа између грађана и општине Ћуприја у решавању дела проблема кроз заједничку реализацију пројеката и омогућавање грађанима да учествују у планирању расподеле дела буџетских средстава обезбеђених кроз наплату пореза на имовину;
• омогућавање брже реализације пројеката којима се решава део проблема за оне групе грађана које су исказале спремност за додатно лично ангажовање и активно учествовање у реализацији пројекта;
• подстицање вредности волонтирања и друштвено одговорног понашања у локалној заједници.
Конкурс траје до 27.11.2020. године.
У наставку преузмите комплетан текст јавног позива и пријавну документацију.

Јавни позив
Образац за пријаву
Буџет пројекта