Konkurs „Direktno uključivanje građana“

Pozivaju se građani opštine Ćuprija da se udruže i učestvuju na konkursu koji se sprovodi u okviru projekta od javnog značaja „Direktno uključivanje građana“.
Opština Ćuprija će u saradnji sa predstavništvom HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION SRB sufinansirati projekat od javnog značaja „Direktno uključivanje građana“, koji omogućava neposredno učešće građana u rešavanju dela problema lokalnih zajednica, zajedno sa lokalnom samoupravom. Deo sredstava kojima će se izabrani projekti finansirati prikupljen je naplatom poreza na imovinu.
Lokalna zajednica je pojam koji uključuje određeno područje-deo ulice, ulicu, blok zgrada, stambene zajednice ili mesnu zajednicu kao najšire područje. Projekti koji se predlažu mogu se odnositi isključivo na manje zahvate kao što je uređenje parkova, dečijih igrališta, drvoreda, šetališta, neuređenih zelenih površina, uređenje prilaza za lica sa invaliditetom, uklanjanje manjih divljih deponija i slično.
Pravo učešća na javnom pozivu imaju neformalne grupe građana sa teritorije opštine Ćuprija okupljene oko podnete inicijative-projekta, sa najmanje 10 potpisnika – građana, sa izmirenim obavezama po osnovu poreza na imovinu. Sve predložene aktivnosti u okviru podnetih inicijativa se moraju sprovesti na zemljištu koje je u javnoj svojini opštineĆuprija. Nadležne službe opštinske uprave će na zahtev grupe građana, u fazi pripreme predloga projekta, izvršiti proveru vlasništva nad zemljištem i o tome izdati odgovarajuću potvrdu, bez naknade.
Cilj javnog poziva
Ciljevi projekta „Direktno uključivanje građana“ su:
• podsticanje građana da aktivno učestvuju u rešavanju problema lokalnih zajednica;
• razvoj partnerskih odnosa između građana i opštine Ćuprija u rešavanju dela problema kroz zajedničku realizaciju projekata i omogućavanje građanima da učestvuju u planiranju raspodele dela budžetskih sredstava obezbeđenih kroz naplatu poreza na imovinu;
• omogućavanje brže realizacije projekata kojima se rešava deo problema za one grupe građana koje su iskazale spremnost za dodatno lično angažovanje i aktivno učestvovanje u realizaciji projekta;
• podsticanje vrednosti volontiranja i društveno odgovornog ponašanja u lokalnoj zajednici.
Konkurs traje do 27.11.2020. godine.
U nastavku preuzmite kompletan tekst javnog poziva i prijavnu dokumentaciju.

Javni poziv
Obrazac za prijavu
Budžet projekta