Konkurs za izbor korisnika sredstava Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Ćuprija za 2019. godinu – investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 10/2013-dr., 142/14, 103/15 i 101/16), člana 69. Statuta opštine Ćuprija („Službeni glasnik opštine Ćuprija“, broj 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 i 23/13), Odluke o osnivanju Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Ćuprija („Sl.gl. opštine Ćuprija“, br. 8/17), u skladu sa Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Ćuprija za 2019. god. donetog na sednici Skupštine opštine Ćuprija održanoj dana 08.03.2019. god. („Sl. gl. opštine Ćuprija“, br.7/19), a po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, br.320-00-1429/2019-09 od 22.02.2019. god. na predlog Komisije za raspodelu i kontrolu upravljanja sredstvima Budžetskog fonda, načelnik Opštinske uprave opštine Ćuprija, raspisuje
K O N K U R S
za izbor korisnika sredstava Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Ćuprija za 2019. godinu – investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Konkursom se utvrđuju uslovi i način izbora korisnika sredstava Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Ćuprija za 2019. godinu u skladu sa Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Ćuprija za 2019. godinu.

INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Podsticaji za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz meru–Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava podržava poljoprivredna gazdinstva u cilju unapređenja sredstava i procesa proizvodnje, produktivnosti, konkurentnosti, kao i tehnološkog osposobljavanja gazdinstava, a sve radi postizanja veće ekonomske efikasnosti, veće orjentisanosti ka tržištu i dugoročne održivosti.
Ukupna sredstva predviđena za ovu meru podrške su ograničena i iznose 1.766.300,00 dinara.i to:
Za šifru investicije 101.4.1 – Podizanje novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje) višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze – 1.000.000,00 din.
Za šifru investicije 101.4.28 – Mašine, uređaji i oprema za navodnjavanje useva – 460.000,00 din.
Za šifru investicije 101.6.1 – Nabavka novih pčelinjih društava i za šifru investicije 101.6.2 – Nabavka opreme za pčelarstvo – 306.300,00 din.

Ceo tekst Konkursa možete preuzeti ovde.