Lokalne olakšice privredi

Lokalne olakšice privredi 1.

(Sl.glasnik 26/2018, str. 35)

Link: https://cuprija.rs/sr/wp-content/uploads/2018/12/026-1.pdf

Zakon o finansiranju lokalne samouprave za navedena pravna lica daje mogućnost da svi plaćaju taksu za isticanje firme do dve prosečne zarade. Opština Ćuprija je izvršila podelu prema poslovnom prihodu i smanjene su takse, tako da umesto dve plaćaju jednu prosečnu zaradu, a firme koje imaju prihod od 100 do 150 miliona, plaćaju jednu i po prosečnu zaradu. Samo firme koje ostvaruju preko 150 miliona plaćaju dve prosečne zarade.

Pravna lica koja su razvrstana u srednja, mala i mikro u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo i preduzetnici a ne bave se delatnostima iz Tabele 1. i ostvaruju poslovni prihod :

od 50.000.000 do 100.000.000 dinara plaćaju komunalnu taksu u iznosu od jedne prosečne zarade

od 100.000.000 do 150.000.000 dinara plaćaju komunalnu taksu u iznosu od jedne i po prosečne zarade

Lokalne olakšice privredi 2.

(Sl.glasnik 04/2018, str. 10)

Link: https://cuprija.rs/sr/wp-content/uploads/2018/12/004-1.pdf

Mera privlačenja investitora – realizuje se :

  • Obezbeđenjem građevisnkog zemljišta koje je infrastrukturno opremljeno;

  • Obezbeđenjem otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Ćuprija po ceni koja je manja od tržišne ili bez naknade;

  • Obezbeđivanjem zakupa na određeno vreme i opremanjem poslovnog prostora za različite namene;

  • Obezbeđivanje sredstava za nabavku opreme (mašine, alati, ostala oprema) neophodne za proširenje kapaciteta ili započinjanje proizvodnje;

  • Obezbeđivanjem podsticaja za početna investiciona ulaganja (materijalna i nematerijalna imovina) i nova radna mesta povezana sa početnim ulaganjem.