Обавештење о начину добијања информација о важећој планској документацији (ПУП/ГУП) општине Ћуприја

Увид у планску документацију за територију општине Ћуприја могуће је извршити непосредним преузимањем планске документације са web странице општине Ћуприја директно на: https://cuprija.rs/sr/dokumenta-kategorija/urbanisticki-planovi/ .

Поред тога, све информације везане за планску документацију могуће је добити у Одељењу за урбанизам, имовинско правне послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 08.00-15.00 часова, или позивом на телефон 035/8475-729 и 035/8470-568.