Obaveštenje o načinu dobijanja informacija o važećoj planskoj dokumentaciji (PUP/GUP) opštine Ćuprija

Uvid u plansku dokumentaciju za teritoriju opštine Ćuprija moguće je izvršiti neposrednim preuzimanjem planske dokumentacije sa web stranice opštine Ćuprija direktno na: https://cuprija.rs/sr/dokumenta-kategorija/urbanisticki-planovi/ .

Pored toga, sve informacije vezane za plansku dokumentaciju moguće je dobiti u Odeljenju za urbanizam, imovinsko pravne poslove i zaštitu životne sredine, svakog radnog dana od 08.00-15.00 časova, ili pozivom na telefon 035/8475-729 i 035/8470-568.