Obaveštenje o izdatom Rešenju o izmeni i dopuni Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na KP 241/1 KO Ćuprija – grad

Obaveštenje o donošenju Rešenja o izmeni i dopuni Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera EKO SERVIS SISTEM, Drustvo za konsalting i druge delatnosti Ćuprija, Dr. Voje Subotića 30

Opštinska uprava Opštine Ćuprija, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, Odsek za urbanizam i zaštite životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom(“Službeniglasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 88/2010,14/2016 i 95/2018-dr.zakon) objavljuje

OBAVEŠTENJE

o izdatom Rešenju o izmeni i dopuni Rešenja o izdavanju dozvole za
skladištenje i tretman neopasnog otpada na KP 241/1 KO Ćuprija – grad

operateru EKO SERVIS SISTEM, Društvo za konsalting i druge delatnosti Ćuprija, ul.Dr. Voje Subotića 30,
Izmena i dopuna postojeće dozvile za skladištenje i tretman neopasnog otpada se odnosi na dodavanju dva nova indeksna broja, smanjenje površine skladišta za upravljanje neopasnog otpada i smanjenja kapaciteta neopasnog otpada.
Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, ul. „13 oktobar“ br.7, u dvorištu Opštinske uprave Ćuprija od 11 do 14 časova.

Odsek za urbanizam i
zaštitu životne sredine
Ljiljana Bogosavljević dipl.biol.