Obaveštenje o prijemu zahteva za izmenu i dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na KP 241/1 KO Ćuprija grada br.501-12/2018-05-1 od 20.03.2018.god

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu i dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera EKO SERVIS SISTEM, Društvo za konsalting i druge delatnosti Ćuprija, Dr. Voje Subotića 30

Opštinska uprava Opštine Ćuprija, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, Odsek za urbanizam i zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

OBAVEŠTENJE
o prijemu zahteva za izmenu i dopunu dozvole za
skladištenje i tretman neopasnog otpada na KP 241/1 KO Ćuprija grada
br.501-12/2018-05-1 od 20.03.2018.god

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 27.05.2019. godine, operater EKO SERVIS SISTEM, Društvo za konsalting i druge delatnosti Ćuprija, ul.Dr. Voje Subotića 30, podneo je Zahtev za izmenu i dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na KP 241/1 KO Ćuprija grada br.501-12/2018-05-1 od 20.03.2018.god. Izmena i dopuna postojeće dozvile za skladištenje i tretman neopasnog otpada se odnosi na dodavanju dva nova indeksna broja, smanjenje površine skladišta za upravljanje neopasnog otpada i smanjenja kapaciteta neopasnog otpada.
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 18.06.2019 .godine, na e-mail: ljiljana.bogosavljevic@cuprija.rs

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, ul. „13oktobar“.7, Ćuprija, od 11 do 14 časova.