Одржана 20. редовна седница Скупштине општине Ћуприја

Ребаланс буџета, по свему судећи последњи у овој години, отворио је седницу општинског парламента. Реч је изменама условљеним објективним околностима јер се нека дешавања просто не могу предвидети у време пројектовања буџета. Ребалансом буџета су усвојени и буџетски приходи који као пројекција нису постојали, попут средстава Министарства за бригу о селу. Измене буџета, образложио је прву тачку дневног реда председник Скупштине општине Ћуприја Нинослав Ерић, условљене су и инвестицијом у два бунара за водоснабдевање, чија се изградња приводи крају на подручју КО Супска. Пројекцијом новог буџета предвиђена је изградња још неколико бунара на Стрелишту, тако да ће наредну годину – чак иако буде екстремних суша какве су биле протекле две године – Ћуприја  дочекати без проблема у водоснабдевању, рекао је Ерић.

Наредном одлуком Скупштина је потврдила предлог Општинког већа о прибављању непокретности од компаније СМП Аутомотиве за потребе изградње саобраћајнице. Ради се о једном квадрату земљишта који је због планских документа морао да буде прибављен непосредном погодбом од власника непокретности.

Следеће две тачке дневног реда – предлог Одлуке о јавним расправама и План активности у процесу доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза – имале су исти основ, а то је шире укључивање грађана у доношење важних одлука за развој локалне заједнице. Оба предлога усвојена су одлуком скупштинске већине.

Скупштинску потврду добила је Информација о усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа, чији је оснивач локална самоуправа, статутарне измене Туристичке организације, као и конкурс за избор директора музеја „Хореум Марги-Равно“.