Предлог буџета прослеђен Скупштини општине Ћуприја: Заједничка каса за 2022. пројектована на 1,765 милијарди!

Пред члановима Већа, на самом почетку претпоследње седнице општинске владе, нашао се предлог Одлуке о буџету за наредну годину. Отварајући дискусију о томе како ће се локална самоуправа финансирати у наредној години, председник Општине Ћуприја Јовица Антић је рекао да је буџет пројектован као развојни и да се заснива на реалним изворима. Значајно место у њему имају велики инвестициони захвати, попут почетка радова на изградњи Трга Стефана Првовенчаног, уређења тротоара и разделних острва у централним градским улицама, изградње саобраћајне инфраструктуре у индустријској зони Добричево, радова на водоснабдевању сеоских месних заједница и завршетка реконструкције Дома културе у Супској. Проблем је и даље, истакао је Антић, исплата наслеђених дугова Дома здравља, јер општина годинама издваја значајна средства за плаћање туђих грешака.

Следећа тачка дневног реда односила се на одлуку о годишњем усклађивању комуналних такси. Како су таксе један од извора прихода локалне самоуправе, крајем сваке године њихови износи се усклађују са економским кретањима. Усклађивања су минимална и условљена изменама Закона о оглашавању, образложио је председник општине Ћуприја. Исто важи и за административне таксе, које осим незнатних измена, остају на овогодишњем нивоу.

И наредна тачка односила се на редовно питање које се крајем сваке године нађе на дневном реду. Општинско веће је донело одлуку о накнадама за коришћење јавних површина, које такође спадају у редовне општинске приходе.

Наредне три тачке дневног реда тицале су се на измене кадровског плана Општинске управе и финансијских планова ПУ“Дечија радост“ и Центра за социјални рад.

ЈКП “Равно 2014“  доставило је извештај о реализованој субвеницији општине од 15 милиона динара и захтев за пренос још десет, које су Одлуком о субвеницији већ потврђене. И за једно и друго општинско веће је дало „зелено светло“.

Седницу је закључило позитивно мишљење већника у вези са издвајањем средстава у 2022. за пројекат Рехабилитација централних градских улица са разделним острвима. Реч је о средствима која су већ предвиђена Одлуком о буџету, али како је реч о вишегодишњем финансирању, неопходно је било донети и одговарајуће решење.