Održana još jedna onlajn radionica u okviru projekta „Unapređenje poslovne klime u Republici Srbiji“

U okviru projekta „Unapređenje poslovne klime u Republici Srbiji“ održana je još jedna onlajn radionica sa učesnicima – predstavnicima svih jedanaest pilot jedinica lokalne samouprave. Cilj radionice je podizanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave radi buduće realizacije aktivnosti na projektu, kao i radi održivosti ciljeva projekta.

Učesnici su se upoznali sa novim softverom

Osnovna tema dvodnevne radionice, koja je održana 17. i 18. avgusta, bila je „Osnove QGIS -a, georeferenciranje i vektorizacija“. Tokom trajanja radionica učesnici su se upoznali sa softverskim rešenjem QGIS za obradu geoprostornih podataka, a obuka je, pored teorijske osnove, obuhvatala i instalaciju softvera QGIS, upoznavanje sa radnim okruženjem, osnove o tipovima podataka i praktični primer georeferenciranja prostornog plana sa vektorizacijom sadržaja.

Predavači na ovoj interaktivnoj dvodnevnoj radionici bili su Stefan Milošević i Nemanja Paunić, a svaka od jedanaest pilot jedinica i ovog puta imala je barem po jednog svog učesnika.

Podsetimo, direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković i tadašnji predsednik Opštine Ćuprija Ninoslav Erić, potpisali su u Vrdniku septembra prošle godine Sporazum o saradnji, koji za cilj ima pružanje podrške Zavodu pri uspostavljanju Nacionalnog registra investicionih mapa (NRIM), jačanje kapaciteta izabranih jedanaest pilot jedinica lokalnih samouprava i podsticanje ekonomskog razvoja. Uspostavljanje NRIM izvršiće se kroz projekat “Unapređenje poslovne klime u Srbiji“, pa su tim povodom gosti lokalne samouprave u Ćupriji oktobra 2019. godine bili članovi zajedničke delegacije Republičkog geodetskog zavoda i Švedske uprave za kartografiju, katastar i upis zemljišta (Lantmäteriet), koji su i nosioci ovog projekta finansiranog od Međunarodne razvojne agencije Švedske (SIDA) sa više od dva miliona evra.

„Važno je da kada se završi ovaj projekat, da sistem bude lak za korišćenje, da može lako da se ažuriraju podaci, da mogu da se unose nove lokacije i da to stvarno bude nešto što je transparentno prema stanovništvu i prema investitorima – da na vrlo lak način može da se dođe do informacija o potencijalnom zemljištu, a da ti podaci budu tačni i precizzni“, istakla je na oktobarskom sastanku u Ćupriji doktorka Marina Jovanović-Milenković, koordinatorka projekta “Unapređenje poslovne klime u Srbiji”, koja je pritom istakla značaj registra, čijim će se uspostavljanjem, kako je tada rekla, konačno na jednom mestu naći sve informacije koje su neophodne investitorima.