ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА

Комисија за реализацију мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела (у даљем тексту: Комисија) образована Решењем Општинског већа  општине Ћуприја број: 06-39-8/2023-01-1 од 16.03.2023. године и члана 11. и 12. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова ЈП 1/22 („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 16/2022), поглавља II Решења о образовању комисије за реализацију мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела и одељка IX Јавног позива  за учешће  привредних субјеката  у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Ћуприја, број: 06-16-4/2023-01-1 од  13.02.2023. године, утврђује:

PRELIMINARNA LISTA privrednih subjekata 04.04.2023

PRELIMINARNA LISTA privrednih subjekata 04.04.2023