ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОСТИЗАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ОПШТИНИ ЋУПРИЈА 2021-2024

Радна група за израду Локалног акционог плана за родну равноправност у општини Ћуприја 2021-2024 позива заинтересоване грађане, као и стручну јавност да је отворена јавна расправа на текст предлога Локалног акционог плана за постизање и унапређење родне равноправности у општини Ћуприја 2021-2024 у трајању од 15 дана.

Јавна расправа ће трајати до 21.06.2021.године.
Примедбе и сугестије могу се упутити на адресу ул.13.октобар бр.7, Ћуприја са напоменом: „За јавну расправу о предлогу Локалног акционог плана за постизање и унапређење родне равноправности у општини Ћуприја 2021-2024“.

Јавни позив са текстом предлога Локалног акционог плана за постизање и унапређење родне равноправности у општини Ћуприја 2021-2024 објављује се на интернет страници Општине Ћуприја и на огласној табли Општине Ћуприја.

Нацрт ЛАП за родну равноправност

ЛАП табела