JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA POSTIZANJE I UNAPREĐENJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI U OPŠTINI ĆUPRIJA 2021-2024

Radna grupa za izradu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost u opštini Ćuprija 2021-2024 poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da je otvorena javna rasprava na tekst predloga Lokalnog akcionog plana za postizanje i unapređenje rodne ravnopravnosti u opštini Ćuprija 2021-2024 u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati do 21.06.2021.godine.
Primedbe i sugestije mogu se uputiti na adresu ul.13.oktobar br.7, Ćuprija sa napomenom: „Za javnu raspravu o predlogu Lokalnog akcionog plana za postizanje i unapređenje rodne ravnopravnosti u opštini Ćuprija 2021-2024“.

Javni poziv sa tekstom predloga Lokalnog akcionog plana za postizanje i unapređenje rodne ravnopravnosti u opštini Ćuprija 2021-2024 objavljuje se na internet stranici Opštine Ćuprija i na oglasnoj tabli Opštine Ćuprija.

Nacrt LAP za rodnu ravnopravnost

LAP tabela