ARHIVA

Odluka o objavljivanju konačnog broja birača u opštini Ćuprija

Na osnovu člana 15. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 34/10 – US, 54/11 i 12/20 i 68/20), Izborna komisija opštine Ćuprija, na sednici održanoj dana 20. 06. 2020. godine, donosi

ODLUKU
O OBJAVLJIVANJU KONAČNOG BROJA BIRAČA U OPŠTINI ĆUPRIJA

Konačan broj birača u opštini Ćuprija za izbor odbornika Skupštine opštine Ćuprija raspisanih za 21. jun 2020. godine je 29.222 birača.

Ovu Odluku objaviti u „Službenom glasniku opštine Ćuprija“

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA – SKUPŠTINA OPŠTINE
IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE ĆUPRIJA
Broj: 013 – 1- 103/2020-02 od 20. 06. 2020. godine

SEKRETAR IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE  ĆUPRIJA
Dragica Pejčić-Ranđelović, dipl. pravnik

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE ĆUPRIJA
Ana Milanović, dipl. pravnik

Rešenje o utvrđivanju broja kontrolnih i glasačkih listića

Na osnovu člana 15. i člana 28. stav 3. i 4. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 34/10 – US, 54/11 i 12/20 i 68/20), i na osnovu Rešenja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave o zaključenju Jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Ćuprija br. 208-00-23/2020-26/59-249 od 05.06.2020. godine, Izborna komisija opštine Ćuprija, na sednici održanoj dana 12.06.2020. godine, donosi sledeće

REŠENJE
O UTVRĐIVANJU BROJA KONTROLNOG LISTA I GLASAČKIH LISTIĆA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE ĆUPRIJA, RASPISANIM ZA 21.06.2020. GODINE

1. Za Izbore za odbornike Skupštine opštine Ćuprija, raspisane za 21.06.2020. godine, štampaće se 32 kontrolna lista za proveru ispravnosti glasačke kutije i 29.301. glasački listić.
2. Broj glasačkih listića iz stava 1. ovog rešenja obuhvata broj od 29.213 glasačkih listića, koji predstavlja ukupan broj birača u opštini Ćuprija utvrđen na dan 05.06.2020. godine, kao i 88 rezervnih glasačkih listića, odnosno 0,3% ukupnog broja glasačkih listića.

ZAMENIK SEKRETARA IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE ĆUPRIJA
Ivana Šćepanović, dipl. pravnik

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE
ĆUPRIJA
Ana Milanović, dipl. pravnik

Odluka o određivanju štamparije za štampanje glasačkih listića i kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije, za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine opštine Ćuprija, raspisanih za 21.06.2020. godine

Na osnovu člana 15. i člana 28. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 34/10-odluka US, 54/11, 12/20, 16/20 – autentično tumačenje i 68/20), Izborna komisija opštine Ćuprija na sednici održanoj dana 12.06.2020. godine, d o n o s i

O D L U K U
o određivanju štamparije za štampanje glasačkih listića i kontrolnog lista
za proveru ispravnosti glasačke kutije, za sprovođenje izbora za odbornike
Skupštine opštine Ćuprija, raspisanih za 21.06.2020. godine

ODREĐUJE SE da će glasačke listiće i kontrolne listiće za proveru ispravnosti glasačkih kutija, za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine opštine Ćuprija, raspisanih za 21.06.2020. godine, štampati:

SZR „Rotoprint – plus“, sa sedištem u Ćupriji, ulica Sremska br. 24.

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA – SKUPŠTINA OPŠTINE
IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE ĆUPRIJA
Broj: 013-1-94/2020-02 od 12.06.2020. godine

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
OPŠTINE ĆUPRIJA

Ana Milanović, dipl.pravnik

Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača u opštini Ćuprija

Na osnovu člana 15. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 34/10 – US, 54/11 i 12/20 i 68/20), Izborna komisija opštine Ćuprija, na sednici održanoj dana 06. 06. 2020. godine, donosi

ODLUKU
O OBJAVLJIVANJU UKUPNOG BROJA BIRAČA U OPŠTINI ĆUPRIJA

Ukupan broj birača u opštini Ćuprija za izbor odbornika Skupštine opštine Ćuprija na dan 05.06. 2020.godine u 24:00 časova je 29.213 birača.

Ovu Odluku objaviti u „Službenom glasniku opštine Ćuprija“

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA – SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj: 013 – 1- 77/2020-02 od 06. 06. 2020. godine

SEKRETAR IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE
ĆUPRIJA
Dragica Pejčić-Ranđelović, dipl. pravnik

PREDSEDNIK IZBORNE
KOMISIJE OPŠTINE ĆUPRIJA
Ana Milanović, dipl. pravnik

Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača u opštini Ćuprija

Odluka o izmeni Odluke o propisivanju obrazaca za sprovođenje lokalnih izbora

REPUBLIKA SRBIJA
SKUPŠTINA OPŠTINE ĆUPRIJA
IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE ĆUPRIJA
Broj: 013-1-41/2020-02
Datum: 13.05.2020.godine

OBAVEŠTENJE

Izborna komisija opštine Ćuprija na sednici održanoj dana 13.05.2020. godine donela je Odluku o izmeni Odluke o propisivanju obrazaca za sprovođenje lokalnih izbora kojom su izmenjeni obrasci za sprovođenje lokalnih izbora za odbornike u Skupštini opštine Ćuprija.
Shodno navedenom, obaveštavaju se političke stranke, koalicije stranaka, druge političke organizacije i grupe građana koje žele da podnesu kandidaturu za izbore za odbornike Skupštine opštine Ćuprija zakazane za 21.06.2020. godine, da mogu preuzimati potrebne obrasce za sprovođenje izbora od izborne komisije u prostorijama SO Ćuprija, počev od 04.03.2020.godine u vremenu 13,oo do 15,oo časova, a ostalim danima u vremenu od 10,oo do 15,oo časova.
Potrebna dokumentacija – obrasci, mogu se preuzeti kod sekretara IK, ili na sajtu Opštine Ćuprija, www.cuprija.rs
Rok za podnošenje izbornih lista sa pratećom dokumentacijom je 05.06.2020. godine do 24,oo časa.
Rokovi su neprekoračivi.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE ĆUPRIJA
Ana Milanović, dipl.pravnik

Obaveštenje izborne komisije

Odluka o izmeni Odluke o propisivanju obrazaca

Obrazac 1
Obrazac 7
Obrazac 9
Obrazac 10
Obrazac 11
Obrazac 12
Obrazac 13
Obrazac 14
Obrazac 15
Obrazac 16
Obrazac 17
Obrazac 18
Obrazac 23
obrazac 24