Обавештења

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020.годину на територији општине Ћуприја

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020.годину на територији општине Ћуприја

Предлог одлуке о избору породица за доделу ауто седишта

Савет за безбедност саобраћаја Општине Ћуприја на седници одржаној дана 25.11.2019. године донео је Предлог одлуке о избору породица за доделу ауто седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Ћуприја за 2019. годину.
На ову одлуку незадовољне странке могу уложити приговор Општинском већу, у року од 5 дана.

Предлог Одлуке

 

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о одређивању зона и најопрељенијих зона на територији општине Ћуприја

 

Поступајући у складу са чланом 100. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19) Одељењe лoкaлнe пoрeскe aдминистрaциje, Општинске управе општине Ћуприја упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

I Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о одређивању зона и најопрељенијих зона на територији општине Ћуприја.
II Јавна расправа ће трајати од 07.11.2019. године до 22.11.2019. године.
III  Одељење локалне пореске администрације, Општинске управе општине Ћуприја  спроводи јавну расправу, разматра упућене предлоге и сугестије и по окончању јавне расправе   доставиће Општинском већу општине Ћуприја нацрт Одлуке о одређивању зона и најопрељенијих зона на територији општине Ћуприја на утврђивање предлога.
IV Предлози, сугестије и коментари достављају се Одељењу локалне пореске администрације, Општинске управе општине Ћуприја путем електронске поште на e-mail адресу: snezana.petric@cuprija.rs или поштом на адресу: Општина Ћуприја, Општинска управа, Одељење лoкaлнe пoрeскe oдминистрaциje: „За јавну расправу о нацрту Одлуке о одређивању зона и најопрељенијих зона на територији општине Ћуприја”.
V Овај Јавни позив објавити на интернет презентацији Општине Ћуприја.

Јавни позив
Нацрт Одлуке
Извештај

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Ћуприја

Поступајући у складу са чланом 100. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19)  Одељење лoкaлнe пoрeскe aдминистрaциje, Општинске управе општине Ћуприја  упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

I Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Ћуприја.
II Јавна расправа ће трајати од 07.11.2019. године до 22.11.2019. године.
III Одељење локалне пореске администрације, Општинске управе општине Ћуприја  спроводи јавну расправу, разматра упућене предлоге и сугестије и по окончању јавне расправе доставиће Општинском већу општине Ћуприја  нацрт Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Ћуприја на утврђивање предлога.
IV Предлози, сугестије и коментари достављају се Одељењу локалне пореске администрације, Општинске управе општине Ћуприја путем електронске поште на e-mail адресу: snezana.petric@cuprija.rs или поштом на адресу: Општина Ћуприја, Општинска управа, Одељење лoкaлнe пoрeскe oдминистрaциje: „За јавну расправу о нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Ћуприја”.
V Овај Јавни позив објавити на интернет презентацији Општине Ћуприја.

Јавни позив
Нацрт Одлуке
Извештај

Обавештење о издатом Решењу интегралне дозволе за третман и складиштење неопасног пластичног отпада –регранулација пластичног отпада

Обавештење о доношењу Решења о издавању интегралне дозволе за третман и складиштење неопасног пластичног отпада – регранулације пластичног отпада, оператера ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI DOO. ЋУПРИЈА на к.п. 4940, КО ЋУПРИЈА

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010,14/2016 и 95/2018) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу интегралне дозволе за третман и складиштење неопасног пластичног отпада –регранулација пластичног отпада

оператеру ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI DOO. ЋУПРИЈА на К.П.. 4940 КО ЋУПРИЈА, ул.Кнеза Милоша бб..

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, ул. „13 октобар“ бр.7, у дворишту Општинске управе Ћуприја од 11 до 14 часова.

Одсек за урбанизам и
заштиту животне средине
Љиљана Богосављевић дипл.биол.

Одељење локалне пореске администрације на новој адреси

Из Општинске управе општине Ћуприја обавештавају грађане да ће се Одељење локалне пореске администрације од понедељка, 28. октобра, налазити у Карађорђевој улици 74, у објекту некадашњег Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја (пролаз код књижаре Нолит).

Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету опшине Ћуприја за 2019. годину – Ребаланс 4

Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Ћуприја за 2019. годину.

Опширније ..

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман и складиштење неопасног пластичног отпада – регранулације пластичног отпада, оператера ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI DOO. ЋУПРИЈА на к.п. 4940, КО ЋУПРИЈА

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман и складиштење неопасног пластичног отпада – регранулације пластичног отпада, оператера ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI DOO. ЋУПРИЈА на к.п. 4940, КО ЋУПРИЈА

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009 и 88/2010) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о пријему захтева за издавање дозволе за третман и складиштење неопасног пластичног отпада –регранулација пластичног отпада
на КП 4940 КО Ћуприја
бр.501-82/2019-05-1 од 15.10.2019 год

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 15.10.2019 године, оператер ZHONG QIAO NENGZUAN KEJI DOO. ЋУПРИЈА на к.п.. 4940 ,КО ЋУПРИЈА, поднеo Захтев за издавање дозволе за третман и складиштење неопасног пластичног отпада – регранулација пластичног отпада на КП 4940 КО Ћуприја бр.501-82/2019-05-1 од 15.10.2019 год.
Рок за достављање мишљења и предлога је 30.10.2019 .године, на e-mail: ljiljana.bogosavljevic@cuprija.rs

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, ул. 13.октобар 7, Ћуприја, од 11 до 14 часова.

Јавна расправа о нацрту Стамбене стратегије општине Ћуприја за период од 2019 –2024.

Обавештава се стручна и заинтересована јавност да је отпочела јавна расправа о нацрту Стамбене стратегије општине Ћуприја за период од 2019 –2024 године са акционим планом и да ће иста трајати до 24. 10. 2019. године.
Све евентуалне примедбе, предлоге и сугестије можете упутити писаним путем преко писарнице Општинске управе општине Ћуприја или путем електронске адресе info@cuprija.rs са назнаком Радној групи за израду Стамбене стратегије .

Нацрт Стратегије