Обавештења

Списак маркета и продавница на територији општине Ћуприја који ће у петак 10.04.2020.године бити отворени у времену од 04.00 до 07.00 за наше суграђане старије од 65 година

Списак маркета и продавница на територији општине Ћуприја који ће у петак 10.04.2020.године бити отворени у времену од 04.00 до 07.00 за наше суграђане старије од 65 година.

Молимо грађане млађе од 65 година да у ово време не долазе у куповину, да бисмо испоштовали старије грађане. Поштујте све мере предострожности.

Исплата пензија лицима са навршених 65 и више година живота у Поштанској штедионици

Банка Поштанска штедионица, а.д. Београд омогућава исплату пензија лицима са навршених 65 и више година живота на један од следећих начина: исплатом пензије у просторијама банке на основу једнократног овлашћења; исплатом пензије на кућну адресу корисника у сарадњи са Јавним предузећем „Пошта Србије“ , а као трећи начин, банка је у свом званичном обавештењу навела да клијенти имају право да обавесте банку да не прихватају ни једну од две пређашње опције.

На званичном сајту Банке Поштанска штедионица, а.д. стоји да предметни корисници треба да обавесте банку о изабраном начину подизања пензија позивом Контакт центра „Поштанске штедионице“ на број телефона: 011/20-20-292, или путем електронске поште: penzije@posted.co.rs.

Уколико се определите за опцију доставе пензије на кућну адресу, у обавези сте да поред важеће адресе, банку – путем телефона или електронске поште – обавестите и о тачном износу који желите да Вам се достави.

Ево и интегралног обавештења Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд:

Обавештење

Обавештење о раду Интерресорне комисије за време ванредног стања

У складу са инструкцијама Министарства просвете, науке и технолоског развоја, даљи рад између чланова Комисије као и са подносиоцима захтева одвијаће се путем онлајн комуникације.

Родитељи ће упућивати захтеве Интересорној комисији на мејл координатора Комисије Маји Бесевић: maja.besevic@cuprija.rs, контакт телефон 064/3187228

Образац захтева

Упис у вртић

Конкурс за пријем деце за целодневни боравак и припреми предшколски програм за раду 2020/2021 годину бићу расписан у току месеца маја 2020.године

Законски заступници могу поднети пријаве електронским путем преко Портала еУправа – „е-вртић“.

Законски заступници могу пријаве поднети лично и непосредно након укидања ванредног стања, јер ће конкурс бити продужен.

Е-маил адресе за доставу додатне документације су: ivana.petrovic@decjaradost.cuprija.edu.rs, danijela@decjaradost.cuprija.edu.rs

Контакт особе из предшколске установе за рад са странкама/родитељима су Ивана Петровић-Љубичановић и Данијела Јевремовић.

Контакт предшколске установе „Дечја радост“ Ћуприја:

035/8472-163,

direktor@decjaradost.cuprija.edu.rs
aleksandar.stojanovic@decjaradost.cuprija.edu.rs

сајт предшколске установе „Дечја радост“ Ћуприја

Обавештење за пољопривреднике

ПССС Јагодина обавештава све пољопривредне произвођаче да и у ванредним условима ради и спремна је да пружи помоћ око свих питања која ових дана муче пољопривреднике. У служби ће произвођаче дочекати дежурни саветодавци који су стручни за питања из различитих области пољопривреде ( сточарство, ратарство, повртарство, воћарство и заштита биља).
Пољопривредна саветодавна и стручна служба се налази у улици Капетана Коче број 21, Јагодина, а држурни саветодавци ће бити на својим радиним местима сваког радног дана од 7 – 15 часова .
Апелујемо на пољопривредне произвођаче да уколико су им потребне информације помоћ потраже најпре преко телефона 035/8221931, путем имејла jagodinapss@mts.rs или на фејзбук страници https://www.facebook.com/PSSS-Jagodina-107815114131351 .
Стучну помоћ из појединих области можете добити на следеће мобилне телефоне:
Област сточарства:
065/2219326
064/6486145

Област ратарства и повртарства:
065/2219315
065/2219316
065/2219313
065/2219324

Област воћарства и виноградарства:
065/2219312
065/2219322
065/2219325

Област заштите биља:
065/2219311
065/2219317
065/2219327

Апелујемо на произвођаче да уколико је долазак у просторије ПССС Јагодина неопходан, буду опремљени са одговарајућом заштитном опремом (маска и рукавице) у циљу превенције ширења корона вируса.

Обавештења о основним подстицајима у биљној производњи

Обавештавамо регистрована пољопривредна газдинства на територији општине Ћуприја, да на основу Правилникa о измени Правилника о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја: „Службени гласник РС“, број 38/2020-26,
„Изузетно у 2020. години, захтев за остваривање права на основне подстицаје подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на имејл адресу: uap.kabinet@minpolj.gov.rs достављањем следећих података о подносиоцу захтева:
1) име и презиме;
2) матични број;
3) број пољопривредног газдинства (БПГ).
Корисници који су остварили право на подстицаје у 2019. години, а до дана ступања на снагу овог правилника нису поднели захтев, право на основне подстицаје остварују тако што им се средства директно уплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке.“
Подстицај износи 5.200 дин/ха – 4.000 дин/ха директних подстицаја и 1.200 дин/ха регрес за дизел гориво(60 лит/ха се регресира са 20 дин/л).

Правилник о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја

Обавештење Општинске управе

У складу са Закључком Владе РС 05 број: 53-2561/2020 од 16.03.2020. године:
ОБУСТАВЉА СЕ рад са странкама на шалтерима Општинске управе општине Ћуприја.
Наставак обављања послова је могућ писаном поштом, телефоном или мејловима.

Адреса Општинске управе је: ул. 13.октобра бр. 7, 35230 Ћуприја
Телефони су: 035/8470-248, 035/8470-631, 035/8476-538; 035/815-0908

Мејлови су: info@cuprija.rs, mirjana.savic@cuprija.rs, ljiljana.radosavljevic@cuprija.rs

Поднесци грађана у писаном облику ће се преузимати у рад и када нису поднети на прописаним обрасцима.

Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта спроводи се до дана престанка ванредног стања.

Ово Обавештање објавити на званичној интернет страници општине Ћуприја.

МОЛИМО ГРАЂАНЕ ЗА РАЗУМЕВАЊЕ

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Далиборка Ковачевић-Илић

Обавештење Бесплатне саветодавне службе

Поводом проглашеног ванредног стања на територији Републике Србије, обавештавамо вас да ће Бесплатна саветодавна служба до даљњег радити смањеним капацитетом, те нам се за све информације као и правне савете можете обратити путем е-маил адресе: besplatnasavetodavnapodrska@cuprija.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ о обнови података и статусних података у Регистру пољопривредних газдинстава

Обавештавамо регистрована пољопривредна газдинства на територији општине Ћуприја, да се у складу са Правилником о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Сл. гл. РС“, бр.17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017, 44/2018 – др закон, 102/2018 и 6/19),
у 2020. години неће вршити обнова регистрације у периоду од 01. марта до 30. априла, већ обнова података који се односе на земљишни фонд, основ коришћења земљишта или сточни фонд, као и статусних података који се односе на промену носиоца породичног пољопривредног газдинства, број чланова породичног пољопривредног газдинства пребивалиште носиоца породичног пољопривредног газдинства, број посебног – наменског рачуна, односно име пословне банке код које се води рачун, статус правног лица, односно предузетника и овлашћеног лица у правном лицу, седиште, односно пребивалиште и делатности у Агенцији за привредне регистре, током целе године, у року од 30 дана од дана настанка промене, тако да се регистрована пољопривредна газдинства већ сада могу обраћати Управи за трезор, уколико имају било какве промене података, тј. промене статусних података, а које се односе на упис у Регистар пољопривредних газдинстава, како би задржали статус активног газдинства и остварили право на субвенције.