Konkursi

Obaveštenje u vezi sa ostvarivanjem prava na subvenciju za nabavku novog putničkog vozila za taksi prevoz

Zahtev za subvenciju za nabavku novog putničkog vozila za taksi prevoz u skladu za Uredbom o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisanje nabavke putničkih vozila za potrebe obnove voznog parka taksi prevoza kao javnog prevoza (Službeni glasnik broj 94/19) se podnosi isključivo preporučenom pošiljkom na adresu Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture.

Više informacija o subvencijama, možete preuzeti klikom OVDE na sajtu Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture

 

 

Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2020.godini

Na osnovu članova 15. 17. i 18. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“ br. 83/2014, 58/15 i 12/2016), člana 64. Statuta opštine Ćuprija, („ Sl. glasnik opštine Ćuprija“ br. 30/19), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 16/2016 i 8/17) i člana 8. Odluke o budžetu Opštine Ćuprija za 2020. godinu (,,Službeni glasnik opštine Ćuprija“ br. 45/2019), Opštinsko veće opštine Ćuprija raspisuje

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA
RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA
U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2020. GODINI

Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa, tj. javni interes koji će se konkursom sufinansirati

Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2020. godini se raspisuje za projekte:
1) proizvodnje medijskih sadržaja.

Javni konkurs

Obrazac 1-Prijava

Obrazac Budžet projekta

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2020. godini

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za društvene delatnosti, privredu
i lokalni ekonomski razvoj
Grupa za privredu i poljoprivredu
Br: sl./2020-06
09.01.2020. god.
Ć U P R I J A

O B A V E Š T E NJ E

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVOG TRAKTORA U 2020. GODINI

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2020. godini.
Predmet podsticaja su prihvatljivi troškovi investicije za nabavku novog traktora, koji je namenjen i koji se koristi za izvođenje poljoprivrednih radova u primarnoj biljnoj i stočarskoj proizvodnji, snage motora do najviše 60 kilovata (kW) i koji je proizveden u Republici Srbiji ili čiji model dobavljač uvozi u rastavljenom stanju i sklapa na svojim proizvodnim linijama u Republici Srbiji pre objavljivanja ovog Javnog poziva.
Pravo na podsticaje ostvaruje lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu, i to:
1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) privredno društvo;
4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu; i ako je u potpunosti realizovalo investiciju za koju podnosi zahtev u periodu od 1. januara 2020. godine do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2020. godini”, lično, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84.
Zahtev za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 6. januara do 29. maja 2020. godine, zaključno.
Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50 % od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65 % od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari za jednu kalendarsku godinu je 800.000 dinara.
Podsticaji se isplaćuju na osnovu rešenja direktora Uprave, na namenski račun korisnika podsticaja upisan u Registar.
Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja uredno podnetih zahteva u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Za bliže informacije obratiti se Grupi za privredu i poljoprivredu Odeljenja za privredu, društvene delatnosti i lokalni ekonomski razvoj opštine Ćuprija, kancelarija br. 26 ili na telefon 035/8150926.

KOORDINATOR GRUPE
Tatjana Zejak, dipl.inž.agr.

NAČELNIK ODELJENJA
Vladimir Đorđević,dipl.ekon.

Javni poziv za realizaciju pomoći za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju i dodeli jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu (mali grant)

Pomoć namenjena porodica izbeglica za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodeli jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu ( mali grant) može biti dodeljena porodica izbeglica koja žive na teritoriji opštine Ćuprija, uključujući članove njihovog porodičnog domaćinstva, a neophodna im je pomoć za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatna pomoć namenjena za građevinski materijal i drugi materijal sve kako bi poboljšali uslove stanovanja.

Opširnije ..

Javni poziv za dodelu pomoći interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu za kupovinu seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti i pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom

Pomoć namenjena interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatnu pomoć namenjenu za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom može biti dodeljena interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu a žive na teritoriji opštine Ćuprija, uključujući članove njihovog porodičnog domaćinstva, a neophodna im je pomoć za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatna pomoć namenjena za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, sve kako bi poboljšali uslove stanovanja.

Opširnije ..

Konkurs za izbor najboljih sportskih organizacija, sportista i sportskih radnika u 2019. godini

Sportski savez Ćuprije poziva organizacije i ustanove za fizičku kulturu, stručnjake u oblasti sporta, sportske radnike, kao i udruženja iz oblasti sporta, bilo da su članovi SSĆ-a ili ne, da Sportskom savezu Ćuprije zaključno sa 15.12. 2019. do 12:00 časova, na adresu Sportski savez Ćuprije, Kneza Miloša br. 40, ili na adresu za elektronski prijem pošte info@ssc.org.rs dostave predloge kandidata za izbor sportskih priznanja i nagrada sportskim organizacijama, sportistima i sportskim radnicima na teritoriji opštine Ćuprija u 2019.

Opširnije: KONKURS SSĆ

Javni poziv za dodelu auto sedišta za decu u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Ćuprija za 2019.godinu

Pozivaju se roditelji sa teritorije opštine Ćuprija, čija su deca rođena od 01.01.2017. godine da podnesu prijavu za dodelu auto sedišta za putnička vozila po javnom pozivu koji je raspisao Savet za bezbednost saobraćaja na putevima opštine Ćuprija.

Javni poziv i prijavni formular možete preuzeti ispod.

Javni poziv
Prijavni formular

Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2019.godini

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, raspisalo je Konkurs za mlade poljoprivrednike – nosioce komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava, za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima.

Opširnije ..