Konkursi

Javni konkurs za dodelu sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Ćuprija za 2022.godinu

Pravo na dodelu sredstava imaju crkve i verske zajednice koje su registrovane u skladu sa odredbama Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS“, br. 36/2006) i koje ispunjavaju uslove predviđene članom 2. stav 2 Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Ćuprija („Službeni glasnik opštine Ćuprija“, br. 26/2014 i 27/2017).

Opširnije ..

Interni konkurs

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
Broj: 111-6/2022-01-2
Dana:14.09.2022. godine
Ćuprija, 13. oktobar br.7

Na osnovu člana 19. i 83. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 21/2016, 113/2017, 113/2017 – dr. Zakon, 95/2018 i 114/2021), člana 4 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 95/2016 i 12/2022), zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, 51 Broj:112-6054/2022 od 29.7.2022. godine, Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Ćuprija („Službeni glasnik opštine Ćuprija“, broj 33/2016 i 35/19), Kadrovskog plana Opštinske uprave opštine Ćuprija, Pravobranilaštva opštine Ćuprija i Službe budžetske inspekcije opštine Ćuprija i Interne revizije opštine Ćuprija za 2022. godinu („Službeni glasnik opštine Ćuprija“, br.46/21) i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Ćuprija, Pravobranilaštvu opštine Ćuprija, Službi budžetske inspekcije opštine Ćuprija i Interne revizije opštine Ćuprija („Službeni glasnik opštine Ćuprija“, broj18/22 i 22/22), Načelnik Opštinske uprave Opštine Ćuprija, oglašava

INTERNI KONKURS
ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:
Opštinska uprava opštine Ćuprija
35 230 Ćuprija, ul. 13.oktobar broj 7

Interni konkurs

Konkurs za izradu idejnog rešenja grba i zastave opštine Ćuprija

Na osnovu člana 2. Odluke o izradi simbola opštine Ćuprija („Sl. glasnik opštine Ćuprija“ broj 21/2022), Komisija za sprovođenje postupka izbora simbola opštine Ćuprija na sednici održanoj dana 14.09.2022. godine raspisuje

KONKURS
ZA IZRADU IDEJNOG REŠENJA GRBA I ZASTAVE OPŠTINE ĆUPRIJA

Pravo učešća na konkursu imaju umetnici i dizajneri, državljani Republike Srbije, a koji nisu članovi Komisije za sprovođenje postupka izbora simbola opštine Ćuprija ( u daljem tekstu Komisija), kao ni lica koja je komisija angažovala u svom radu.

Predlog idejnog rešenja idejnog rešenja grba i zastave opštine Ćuprija mora biti u skladu sa osnovnim principima i pravilima savremene heraldike, sadržati kao obavezne elemente sadržaje određene članom 7. Statuta opštine Ćuprija

Konkurs
Izjava o autorstvu

Odluka o ostvarivanju prava na dodelu bespovratnih novčanih sredstava u visini osnovnog paketa štampanih udžbenika za prvi razred

Na osnovu člana 11. stav 4. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, br. 113/2017, , 46/2021 – Odluka US RS, 51/2021 – Odluka US RS i 53/2021 – Odluka US RS, 66/2021 i 130/2021), člana 11. Zakona o društvenoj brizi o deci („Službeni glasnik RS“, br. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 25/96 i 29/2001), člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07 i 83/2014- drugi zakon, 101/2016 – drugi zakon, 47/2018 i 111/2021-drugi zakon) i člana 40. Statuta opštine Ćuprija („Sl. glasnik opštine Ćuprija“ br. 30/19) Skupština opštine Ćuprija, na sednici održanoj dana 29. 08. 2022. godine, donosi

ODLUKU
o
ostvarivanju prava na dodelu bespovratnih novčanih sredstava
u visini osnovnog paketa štampanih udžbenika
za prvi razred za učenike javnih osnovnih škola
na teritoriji opštine Ćuprija za školsku 2022/2023. godinu

Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se bliži uslovi, kriterijumi, način i postupak ostvarivanja prava na dodelu bespovratnih novčanih sredstava u visini osnovnog paketa štampanih udžbenika za prvi razred (za predmete: matematika, srpski jezik/maternji jezik, svet oko nas i strani jezik kao obavezan predmet) za učenike javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Ćuprija za školsku 2022/2023. godinu.
Član 2.
Pravo na dodelu bespovratnih novčanih sredstava imaju svi roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici dece upisane u prvi razred javnih osnovnih škola za školsku 2022/2023 godinu na teritoriji opštine Ćuprija, osim učenika koji su dobili besplatne udžbenike po programu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Odluka

Obrazac 1 – Zahtev
Obrazac 2 – Potvrda

Obrazac 3 – IZJAVA_o_saglasnosti_na_obradu_podataka

Konkurs za izbor korisnika sredstava iz budžeta opštine Ćuprija za 2022. godinu – Ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu kao i uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima

Podsticaji za diverzifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima – Ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu kao i uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima, podržavaju mala domaćinstva i gazdinstva da napreduju ka konkurentnijoj poljoprivrednoj proizvodnji, kroz proizvodnju novih visokokvalitetnih proizvoda, dostizanje standarda kvaliteta, unapređenje prerade poljoprivrednih proizvoda, povećanje prihoda na gazdinstvu i upošljavanje ruralnog stanovništva.

Opširnije ..

Konkurs za izbor korisnika podsticajnih sredstava iz budžeta opštine Ćuprija za 2022. godinu, za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

Konkursom se utvrđuju: ukupno opredeljena sredstva, vrste podsticaja, korisnici sredstava, opšti i specifični uslovi, dokumentacija koja se podnosi uz zahtev, rokovi, način izbora korisnika sredstava iz budžeta opštine Ćuprija za 2022. godinu u skladu sa Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Ćuprija za 2022. godinu.

Opširnije ..

KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA DEFICITARNIH ZANIMANJA ZA ŠKOLSKU 2022/23.GODINU

Na osnovu člana 6. Odluke o stipendiranju učenika i studenata sa prebivalištem na teritoriji opštine Ćuprija („Slglasnik opštine Ćuprija“ broj 16/2022) i čl.60. Statuta opštine Ćuprija („Sl.glasnik opštine Ćuprija“ br.30/2019), Predsednik opštine Ćuprija, raspisuje

KONKURS

ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA DEFICITARNIH ZANIMANJA ZA ŠKOLSKU 2022/23. GODINU

Integralnu verziju onkursa i potrebnu dokumentaciju za prijavu na konkurs naći ćete pomoću sledećih linkova:

konkurs ucenicke stipendije 2223 (3)

Prijava

Potvrda

Obrazac 1 ZUP

IZJAVA_o_saglasnosti_na_obradu_podataka

 

OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA

Konkurs za rasporedu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2022.godini

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je, na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18 – dr. zakon), a u vezi sa članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu (,,Službeni glasnik RS”, broj 110/2021) i Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 88/2022), raspisalo Konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini.

Opširnije ..