Конкурси

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2023. ГОДИНИ

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2023. годину, закљученог између Националне служба за запошљавање Филијале Јагодина и Oпштине Ћуприја ЛАПЗ суфинансирање број 3101-101-4/2023 од 16.05.2023. године

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

и

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

Расписују

 ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ

АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2023. ГОДИНИ

 

Јавни конкурс можете да преузмете путем следећег линка:

Javni konkurs Ćuprija za organizovanje sprovodjenja javnih radova u 2023 godini

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА.

Општинско веће општине Ћуприја оглашава Јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Општинске управе општине Ћуприја.
Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Политика“.
Обавештење о Јавном конкурсу је објављено у дневним новинама „Политика“ дана 03.04.2023. године.

Јавни конкурс
Изјава по ЗОУП-у

Јавни конкурс за учешће општине Ћуприја у финансирању, односно суфинансирању програма удружења средствима из буџета општине Ћуприја

Расписује се конкурс за доделу средстава из буџета Општине Ћуприја за 2023. годину предвиђених у Одлуком о буџету општине Ћуприја за 2023. годину у износу од 5.000.000,oo динара.

Опширније ..

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ЗА 2024. ГОДИНУ

Опширније ..

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ћуприја за 2024. годину

Јавни позив
За остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини
на територији општине Ћуприја
за 2024. годину

Опширније ..

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места службеника са статусом инвалидитета под општим условима

Орган у коме се радно место попуњава :
Општинска управа општине Ћуприја
35230 Ћуприја, ул.13. октобра број 7

Радно место које се попуњава-утврђено је чланом 23. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја, Служби буџетске инспекције општине Ћуприја и Интерне ревизије општине Ћуприја:
У Одељењу за финансије- Одсек трезора: Радно место:„Послови обрачуна плата, накнада и других примања запослених“

Jавни конкурс

Јaвни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета Општине Ћуприја у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2023. години

авни конкурс се расписује за пројекте из области јавног информисања који се реализују у 2023. години, за које су обезбеђена средства Одлуком о буџету Општине Ћуприја за 2023. годину („Службени гласник Општине Ћуприја“, бр. 39/2022)

Опширније ..

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ТАЛЕНТОВАНИМ СТУДЕНТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.ГОДИНУ

Општина Ћуприја расписала је конкурс за доделу стипендија изузетно талентованим студентима од друге до завршне године основних и интегрисаних академских студија који су уписали студијски програм у трајању од најмање осам семестара/240 ЕСПБ и имају успех са најнижом просечном оценом 9,00 током свих година студија, уз услов да нису обновили ниједну годину током студија.

Интегралну верзију конкурса и потребну документацију за пријаву на конкурс, наћи ћете у прилозима.

konkurs talentovani studenti 202223

UTF-8“Пријава -_

konkurs talentovani studenti 202223 UTF-8“ИЗЈАВА_о_с