Конкурси

Јавни конкурс за учешће општине Ћуприја у финансирању, односно суфинансирању програма удружења средствима из буџета општине Ћуприја

Расписује се конкурс за доделу средстава из буџета Општине Ћуприја за 2022. годину предвиђених у Одлуком о буџету општине Ћуприја за 2022. годину у износу од 2.100.000,oo динара.

Опширније ..

Конкурс за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. годину – Регрес за репродуктивни материјал (прво вештачко осемењавање) крава и јуница са ХБ бројем

Предмет Конкурса за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. годину је регресирање репродуктивног материјала (првог вештачког осемењавања) крава и јуница са ХБ бројем. Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2022. годину.

Опширније ..

Конкурс за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. годину ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА ЗА ПОДИЗАЊЕ НОВИХ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋАКА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ

Подстицаји за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз меру – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава подржавају пољопривредна газдинства у циљу унапређења средстава и процеса производње, продуктивности, конкурентности, као и технолошког оспособљавања газдинстава, а све ради постизања веће економске ефикасности, веће орјентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости.

Опширније ..

Конкурс за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. годину ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ПОВРТАРСКИХ УСЕВА

Подстицаји за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз меру – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава подржавају пољопривредна газдинства у циљу унапређења средстава и процеса производње, продуктивности, конкурентности, као и технолошког оспособљавања газдинстава, а све ради постизања веће економске ефикасности, веће орјентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости.

Опширније ..

Конкурс за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. годину ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА ЗА ПОДИЗАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ПЛАСТЕНИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОВРЋА, ВОЋА, ЦВЕЋА И РАСАДНИЧКУ ПРОИЗВОДЊУ

Подстицаји за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз меру – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава подржавају пољопривредна газдинства у циљу унапређења средстава и процеса производње, продуктивности, конкурентности, као и технолошког оспособљавања газдинстава, а све ради постизања веће економске ефикасности, веће орјентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости.

Опширније ..

Конкурс за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. годину ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО

Подстицаји за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз меру – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава подржавају пољопривредна газдинства у циљу унапређења средстава и процеса производње, продуктивности, конкурентности, као и технолошког оспособљавања газдинстава, а све ради постизања веће економске ефикасности, веће орјентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости.

Опширније ..

Koнкурс за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. годину ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА МУЖУ, ХЛАЂЕЊЕ И ЧУВАЊЕ МЛЕКА УКЉУЧУЈУЋИ СВЕ ЕЛЕМЕНТЕ, МАТЕРИЈАЛЕ И ИНСТАЛАЦИЈЕ

Подстицаји за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз меру – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава подржавају пољопривредна газдинства у циљу унапређења средстава и процеса производње, продуктивности, конкурентности, као и технолошког оспособљавања газдинстава, а све ради постизања веће економске ефикасности, веће орјентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости.

Опширније ..

Конкурс за подношење пријава за коришћење подстицајних средстава за набавку садног и семенског материјала дозвољеног за употребу у органској производњи, контролу земљишта и плодова, сертификацију органске производње и друге инвестиције које се односе на органску производњу, а део су осталих мера руралног развоја у 2022. години

Конкурс за подношење пријава за коришћење подстицајних средстава за набавку садног и семенског материјала дозвољеног за употребу у органској производњи, контролу земљишта и плодова, сертификацију органске производње и друге инвестиције које се односе на органску производњу, а део су осталих мера руралног развоја ( у даљем тексту: Конкурс), расписује се у циљу реализације мере за унапређење органске пољопривредне производње, на територији општине Ћуприја за 2022. годину и обухвата подстицаје и шифре инвестиција:

Опширније ..

ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање/суфинансирање камате краткорочних пољопривредних кредита регистрованим пољопривредним газдинствима на територији општине Ћуприја у 2022. години

Средства из овог позива су намењена за очување, подстицање, унапређење и развој пољопривредне производње на територији општине Ћуприја у виду мере подршке финансирања/суфинансирања камате краткорочних пољопривредних кредита регистрованим пољопривредним газдинставима. Укупна средства предвиђена за ову меру подршке су ограничена и износе 2.000.000,00 динара.

Опширније ..