Конкурси

Koнкурс за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2020. годину – инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Подстицаји за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз меру–Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава подржавају пољопривредна газдинства у циљу унапређења средстава и процеса производње, продуктивности, конкурентности, као и технолошког оспособљавања газдинстава, а све ради постизања веће економске ефикасности, веће орјентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости.

Опширније ..

Koнкурс за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2020. годину – Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима

Подстицаји за диверзификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима – Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима, подржавају мала домаћинства и газдинства да напредују ка конкурентнијој пољопривредној производњи, кроз производњу нових висококвалитетних производа, достизање стандарда квалитета, унапређење прераде пољопривредних производа, повећање прихода на газдинству и упошљавање руралног становништва.

Опширније ..

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2020. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за друштвене делатности, привреду
и локални економски развој
Група за привреду и пољопривреду
19.05.2020. год.
Ћ У П Р И Ј А

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА У 2020. ГОДИНИ

Регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу, на територији општине Ћуприја, и то:
1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник; 3) привредно друштво; 4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу; 5) средња школа и 6) научноистраживачка организација у области пољопривреде, која испуњавају опште и посебне услове Јавног позива, који је 19.05.2020. године расписало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, могу остварити право на подстицаје за инвестиције у набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2020. години.
Примарна производња односи се на производњу биљних култура у заштићеном простору, производњу воћа и грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља, убирање воћа, грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља, производњу житарица, индустријског и крмног биља, обраду земљишта, заштиту биљака од болести, корова и штеточина, прихрањивање/ђубрење, бербу и транспорт примарних пољопривредних производа и наводњавање биљних култура.
Право на подстицаје из Јавног позива остварује се ако су инвестиције за које се подноси захтев у потпуности реализоване, у периоду од 1. јануара године у којој се подноси захтев, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје и ако је вредност инвестиција за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје једнака или већа од 65.000 динара.
Подстицаји се утврђују у износу од 50 % од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.
Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у складу са овим Јавним позивом је 1.500.000 динара.
Захтев за остваривање права на подстицаје доставља се у затвореној коверти, са назнаком: „Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2020. години”, лично, преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, 11050 Београд, Булевар краља Александра бр. 84.

Захтев за остваривање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 1. до 15. јуна 2020. године, закључно.

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефоне Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и Контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова, као и телефон Групе за привреду и пољопривреду Одељења за привреду, друштвене делатности и локални економски развој општине Ћуприја: 035/8150926.

Јавни позив
Обавештење

КООРДИНАТОР ГРУПЕ
Татјана Зејак, дипл.инж.агр.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Владимир Ђорђевић,дипл.екон.

Измена јавног позива за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020. години

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, дана 12.05.2020. године, донело је измену Јавног позива за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020. години.

Опширније ..

Немачко Федерално министарство за економску сарадњу и развој расписало Јавни позив за све приватне компаније за достављање пројектних апликацијa које директно помажу у борби против последица COVID-19

Немачко Федерално министарство  за економску сарадњу и развој је у оквиру Developpp.de програма расписало Јавни позив за све приватне компаније за достављање пројектних апликацијa које директно помажу у борби против последица COVID  19.

Пројекти могу бити финансирани до 200 хиљада евра, а приоритет ће бити на пројектима у сектору здравства, али и оним који смањују економске последице (задржавање радних места) у било којој индустрији.  Пројекти могу бити финансирани до 100%.

Позив је отворен до 30.септембра и аппликације се могу послати у било ком моменту у овом периоду. Више детаља о самом позиву: https://www.developpp.de/en/covid19/

 

Јавни позив за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу брачним/ванбрачним паровима

УПУЋУЈЕ СЕ Јавни позив за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу брачним/ванбрачним паровима, из буџета општине Ћуприја за 2020. годину који имају пребивалиште, а за избегла и интерно расељена лица боравиште, на територији општине Ћуприја најмање три године пре подношења захтева.

Опширније ..

Oбавештење о могућности кредитирања куповине пољопривредног земљишта за регистрована пољопривредна газдинства

Обавештавају се пољопривредни произвођачи – регистрована пољопривредна газдинства на територији општине Ћуприја, да је Поштанска штедионица активирала дугоочекивану кредитну линију за куповину пољопривредног земљишта. Услови кредитирања су тренутно једни од најповољнијих на нашем тржишту кредита.

Опширније ..

Јавни конкурс за учешће општине Ћуприја у финансирању, односно суфинансирању програма удружења средствима из буџета општине Ћуприја

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 03.02.2020. године донело је Одлуку о расписивању јавног конкурса за учешће општине Ћуприја у финансирању, односно суфинансирању програма удружења средствима из буџета општине Ћуприја и расписало Јавни конкурс за учешће општине Ћуприја у финансирању, односно суфинансирању програма удружења средствима из буџета општине Ћуприја у износу од 1.500.000,oo динара.
Конкурс је отворен до 18.02.2020. године.

Јавни конкурс
Образац 1
Образац 2
Образац 3
Образац 4
Образац 5
Образац 6
Образац 7
Образац 8

Предлог листе вредновања и рангирања – Листа је објављена 27.02.2020.
Коначна листа вредновања и рангирања – листа је објављена 12.03.2020.

Одлука о избору програма и расподели средстава из буџета општине Ћуприја удружењима, за реализовање програма и пројеката од јавног интереса за општину Ћуприја за 2020. годину

Обавештење у вези са остваривањем права на субвенцију за набавку новог путничког возила за такси превоз

Захтев за субвенцију за набавку новог путничког возила за такси превоз у складу за Уредбом о условима и начину спровођења субвенционисање набавке путничких возила за потребе обнове возног парка такси превоза као јавног превоза (Службени гласник број 94/19) се подноси искључиво препорученом пошиљком на адресу Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре.

Више информација о субвенцијама, можете преузети кликом ОВДЕ на сајту Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре

 

 

Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020.години

На основу чланова 15. 17. и 18. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014, 58/15 и 12/2016), члана 64. Статута општине Ћуприја, („ Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 30/19), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/17) и члана 8. Одлуке о буџету Општине Ћуприја за 2020. годину (,,Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 45/2019), Општинско веће општине Ћуприја расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2020. ГОДИНИ

Намена средстава за остваривање јавног интереса, тј. јавни интерес који ће се конкурсом суфинансирати

Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години се расписује за пројекте:
1) производње медијских садржаја.

Јавни конкурс

Образац 1-Пријава

Образац Буџет пројекта
Решење о додели средстава