Конкурси

Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву и то кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Помоћ намењена интерно расељеним лицима док су у расељеништву и то кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области .

Опширније ..

Оглас о спровођењу јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица, да учествују у поступку јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера, на површинама јавне намене на територији општине Ћуприја, на локацијама:

1) за продају пољопривредних производа (бостан)
2) за забавне садржаје за децу

Опширније ..

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене, расписује
Оглас о спровођењу поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене

Опширније ..

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2019.години

Регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу, на територији општине Ћуприја, и то:
1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник; 3) привредно друштво; 4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу; 5) средња школа и 6) научноистраживачка организација у области пољопривреде, која испуњавају опште и посебне услове Јавног позива, који је 22.05.2019. године расписало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, могу остварити право на подстицаје за инвестиције у набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2019. години.
Примарна производња односи се на производњу биљних култура у заштићеном простору, производњу воћа и грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља, убирање воћа, грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља, производњу житарица, индустријског и крмног биља, обраду земљишта, заштиту биљака од болести, корова и штеточина, прихрањивање/ђубрење, бербу и транспорт примарних пољопривредних производа и наводњавање биљних култура.
(више…)

Конкурс за мурал на тему лик и дело Драгослава Михаиловића

Установа културе Ћуприја расписује конкурс за предлоге и извођење тематског мурала. На конкурс се предају предлози мурала на тему лика и/или дела књижевника Драгослава Михаиловића, родом из Ћуприје.
Локацију мурала можете видети овде.
У секцији испод можете преузети пропозиције конкурса, пријавни формулар, фотографије локације на којој се планира мурал. За све додатне информације у вези са пропозицијама конкурса, можете се обратити директору УК Ћуприја Ненаду Јовановићу на е-маил адресу: ukcuprija@gmail.com

Пропозиције конкурса
Пријавни формулар
Фотографије локације