Конкурси

Измена јавног позива за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020. години

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, дана 12.05.2020. године, донело је измену Јавног позива за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020. години.

Опширније ..

Немачко Федерално министарство за економску сарадњу и развој расписало Јавни позив за све приватне компаније за достављање пројектних апликацијa које директно помажу у борби против последица COVID-19

Немачко Федерално министарство  за економску сарадњу и развој је у оквиру Developpp.de програма расписало Јавни позив за све приватне компаније за достављање пројектних апликацијa које директно помажу у борби против последица COVID  19.

Пројекти могу бити финансирани до 200 хиљада евра, а приоритет ће бити на пројектима у сектору здравства, али и оним који смањују економске последице (задржавање радних места) у било којој индустрији.  Пројекти могу бити финансирани до 100%.

Позив је отворен до 30.септембра и аппликације се могу послати у било ком моменту у овом периоду. Више детаља о самом позиву: https://www.developpp.de/en/covid19/

 

Јавни позив за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу брачним/ванбрачним паровима

УПУЋУЈЕ СЕ Јавни позив за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу брачним/ванбрачним паровима, из буџета општине Ћуприја за 2020. годину који имају пребивалиште, а за избегла и интерно расељена лица боравиште, на територији општине Ћуприја најмање три године пре подношења захтева.

Опширније ..

Oбавештење о могућности кредитирања куповине пољопривредног земљишта за регистрована пољопривредна газдинства

Обавештавају се пољопривредни произвођачи – регистрована пољопривредна газдинства на територији општине Ћуприја, да је Поштанска штедионица активирала дугоочекивану кредитну линију за куповину пољопривредног земљишта. Услови кредитирања су тренутно једни од најповољнијих на нашем тржишту кредита.

Опширније ..

Јавни конкурс за учешће општине Ћуприја у финансирању, односно суфинансирању програма удружења средствима из буџета општине Ћуприја

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 03.02.2020. године донело је Одлуку о расписивању јавног конкурса за учешће општине Ћуприја у финансирању, односно суфинансирању програма удружења средствима из буџета општине Ћуприја и расписало Јавни конкурс за учешће општине Ћуприја у финансирању, односно суфинансирању програма удружења средствима из буџета општине Ћуприја у износу од 1.500.000,oo динара.
Конкурс је отворен до 18.02.2020. године.

Јавни конкурс
Образац 1
Образац 2
Образац 3
Образац 4
Образац 5
Образац 6
Образац 7
Образац 8

Предлог листе вредновања и рангирања – Листа је објављена 27.02.2020.
Коначна листа вредновања и рангирања – листа је објављена 12.03.2020.

Одлука о избору програма и расподели средстава из буџета општине Ћуприја удружењима, за реализовање програма и пројеката од јавног интереса за општину Ћуприја за 2020. годину

Обавештење у вези са остваривањем права на субвенцију за набавку новог путничког возила за такси превоз

Захтев за субвенцију за набавку новог путничког возила за такси превоз у складу за Уредбом о условима и начину спровођења субвенционисање набавке путничких возила за потребе обнове возног парка такси превоза као јавног превоза (Службени гласник број 94/19) се подноси искључиво препорученом пошиљком на адресу Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре.

Више информација о субвенцијама, можете преузети кликом ОВДЕ на сајту Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре

 

 

Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020.години

На основу чланова 15. 17. и 18. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014, 58/15 и 12/2016), члана 64. Статута општине Ћуприја, („ Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 30/19), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/17) и члана 8. Одлуке о буџету Општине Ћуприја за 2020. годину (,,Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 45/2019), Општинско веће општине Ћуприја расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2020. ГОДИНИ

Намена средстава за остваривање јавног интереса, тј. јавни интерес који ће се конкурсом суфинансирати

Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години се расписује за пројекте:
1) производње медијских садржаја.

Јавни конкурс

Образац 1-Пријава

Образац Буџет пројекта
Решење о додели средстава

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за друштвене делатности, привреду
и локални економски развој
Група за привреду и пољопривреду
Бр: сл./2020-06
09.01.2020. год.
Ћ У П Р И Ј А

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА У 2020. ГОДИНИ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020. години.
Предмет подстицаја су прихватљиви трошкови инвестиције за набавку новог трактора, који је намењен и који се користи за извођење пољопривредних радова у примарној биљној и сточарској производњи, снаге мотора до највише 60 киловата (kW) и који је произведен у Републици Србији или чији модел добављач увози у растављеном стању и склапа на својим производним линијама у Републици Србији пре објављивања овог Јавног позива.
Право на подстицаје остварује лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, и то:
1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) привредно друштво;
4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу; и ако је у потпуности реализовало инвестицију за коју подноси захтев у периоду од 1. јануара 2020. године до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје
Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се у затвореној коверти, са назнаком: „Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020. години”, лично, преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, 11050 Београд, Булевар краља Александра бр. 84.
Захтев за одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 6. јануара до 29. маја 2020. године, закључно.
Подстицаји се утврђују у износу од 50 % од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.
Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари за једну календарску годину је 800.000 динара.
Подстицаји сe исплaћуjу на основу решења директора Управе, на наменски рачун корисника подстицаја уписан у Регистар.
Подстицаји сe исплaћуjу по редоследу подношења уредно поднетих захтева у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, а дo износа финансијских средстава утврђеног посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

За ближе информације обратити се Групи за привреду и пољопривреду Одељења за привреду, друштвене делатности и локални економски развој општине Ћуприја, канцеларија бр. 26 или на телефон 035/8150926.

КООРДИНАТОР ГРУПЕ
Татјана Зејак, дипл.инж.агр.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Владимир Ђорђевић,дипл.екон.

Јавни позив за реализацију помоћи за стварање и побољшањe услова становања породица избеглица, кроз куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант)

Помоћ намењена породица избеглица за куповину сеоске куће са окућницом и додели једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу ( мали грант) може бити додељена породица избеглица која живе на територији општине Ћуприја, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за куповину сеоске куће са окућницом и додатна помоћ намењена за грађевински материјал и други материјал све како би побољшали услове становања.

Опширније ..