Vodiči

Objedinjeni sažeci godišnjih izveštaja o radu pružaoca komunalnih usluga

Objavljivanje godišnjih izveštaja o radu komunalnih preduzeća doprinosi transparentnosti i odgovornosti pružaoca usluga prema korisnicima.

Takođe, kako su komunalne usluge deo operativnih troškova, objavljivanje ovakvih izveštaja nameće i princip uporedivosti, jedan od važnijih principa koji je ustanovljen zahvaljujući potencijalnim investitorima i savremenom poslovanju uopšte.

Tabelarni prikaz objedinjenih sažetaka nalazi se u sledećem prilogu:

Objedinjeni sažeci godišnjih izveštaja o radu pružaoca komunalnih usluga

Poslovi iz oblasti privrede

Na osnovu potpisanog sporazuma sa Agencijom za privredne registe vrši se prijem dokumentacije za : Osnivanje preduzetničke radnje, upis promena ( sedišta, pretežne delatnost, izdvojenog poslovnog prostora i dr.) vezanih za preduzetničku radnju, kao i privremena odjava obavljanja delatnosti i brisanje preduzetničke radnje. (više…)