Јавна набавка радова на реконструкцији дома културе Супској и Влашкој

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-9-5/2019-04
Дана: 06.11.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке радова на реконструкцији дома културе Супској и Влашкој ЈН.БР. 404-9-5/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питања 1
Измена конкурсне документације
Одговор на питања 2
Одговори на питања 3
Одговор на питања 4
Одговор на питања 5
Обавештење о продужетку рока
Измена конкурсне документације 2
Одговор на питања 6
Обавештење о закљученом уговору