Jавнa набавкa мале вредности услуга стручног надзора над радовима на измештању далековода у Индустријској зони

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуга стручног надзора над радовима на измештању далековода у Индустријској зони ЈН.БР 404-5-11/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање 1
Обавештење о закљученом уговору