Javna nabavka male vrednosti usluga stručnog nadzora nad radovima na izmeštanju dalekovoda u Industrijskoj zoni

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluga stručnog nadzora nad radovima na izmeštanju dalekovoda u Industrijskoj zoni JN.BR 404-5-11/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Odgovor na pitanje 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru