Јaвни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета Општине Ћуприја у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2023. години

На основу члана 18. став 1. и члана 19. ст. 1. и 2. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број 73/19), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 9/2022), Решења Савета Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00018/2023-01/2 од 19.01.2023. године, чл. 5. ст. 1. и 2. и чл. 8. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/16, 8/17 и 6/23) и члана 8. Одлуке о буџету Општине Ћуприја за 2023. годину (,,Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 39/2022), Општинско веће општине Ћуприја расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање пројеката средствима из буџета Општине Ћуприја у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2023. години

I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Јавни конкурс се расписује за пројекте из области јавног информисања који се реализују у 2023. години, за које су обезбеђена средства Одлуком о буџету Општине Ћуприја за 2023. годину („Службени гласник Општине Ћуприја“, бр. 39/2022), у износу од 15.000.000,00 динара, и то за:
– пројекте производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана Ћуприје, заштити и развоју људских права и демократије, слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва, развоју образовања, укључујући и медијску писменост, развоју науке, спорта и физичке културе, заштити животне средине и здравља људи, унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Ћуприје за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 15.000.000,00 динара.

Конкурс
Образац 1 – Буџет пројекта
Образац 1 – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања
Образац 2 – Финансијски извештај о реализацији пројекта
Образац 2 – Наративни и финансијски извештај

 

РЕШЕЊЕ о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Ћуприја у 2023. години / објављено 03.05.2023.