Javni konkurs za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Opštine Ćuprija u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2023. godini

Na osnovu člana 18. stav 1. i člana 19. st. 1. i 2. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Zakona o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik RS“, broj 73/19), Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 9/2022), Rešenja Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00018/2023-01/2 od 19.01.2023. godine, čl. 5. st. 1. i 2. i čl. 8. stav 1. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 16/16, 8/17 i 6/23) i člana 8. Odluke o budžetu Opštine Ćuprija za 2023. godinu (,,Službeni glasnik opštine Ćuprija“ br. 39/2022), Opštinsko veće opštine Ćuprija raspisuje

JAVNI KONKURS
za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Opštine Ćuprija u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2023. godini

I PREDMET KONKURSA

Javni konkurs se raspisuje za projekte iz oblasti javnog informisanja koji se realizuju u 2023. godini, za koje su obezbeđena sredstva Odlukom o budžetu Opštine Ćuprija za 2023. godinu („Službeni glasnik Opštine Ćuprija“, br. 39/2022), u iznosu od 15.000.000,00 dinara, i to za:
– projekte proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju građana Ćuprije, zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih, razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost, razvoju nauke, sporta i fizičke kulture, zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi, unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Ćuprije za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je 15.000.000,00 dinara.

Konkurs
Obrazac 1 – Budžet projekta
Obrazac 1 – Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja
Obrazac 2 – Finansijski izveštaj o realizaciji projekta
Obrazac 2 – Narativni i finansijski izveštaj

 

REŠENJE o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ćuprija u 2023. godini / objavljeno 03.05.2023.