Obaveštenja

Javni uvid u skraćenom postupku izmena i dopuna urbanističkog plana – Nacrt II Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Industrijski park Dobričevo“

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
ODELJENJE ZA URBANIZAM,
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 350-66/2021-05-2
Datum: 12.02.2021. god.

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odeljenje za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i zaštitu životne sredine, u skladu sa čl. 50. stav 1. i čl. 51b. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr. zakon i 9/20) i čl. 55. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019), oglašava

JAVNI UVID

Obaveštavavaju se građani da će dana 12.02.2021. godine otpočeti javni uvid u skraćenom postupku izmena i dopuna urbanističkog plana – Nacrt II Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Industrijski park Dobričevo“ , u trajanju od 15 dana, zaključno sa 26.02.2021. godine.
Javna sednica Komisije za planove održaće se 01.03.2021. godine sa početkom u 12 časova u sali Opštinske uprave opštine Ćuprija.
Nacrt II Izmene i dopune plana detaljne regulacije „Industrijski park Dobričevo“, izradilo je Privredno društvo za prostorno planiranje „URBOPOLIS“ Beograd, PIB 106724864, matični broj 20667800, Šumatovačka br. 8.
Uvid u urbanistički plan – Nacrt II Izmene i dopune plana detaljne regulacije „Industrijski park Dobričevo“, zainteresovana lica mogu da obave u prostoriji sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, gde je izložen urbanistički plan sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom. Za sve dodatne informacije u vezi sa izloženim planom, a u toku trajanja javnog uvida, zainteresovana lica mogu se obratiti Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica treba da dostave u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera Uslužnog centra.
Urbanistički plan – Nacrt II Izmene i dopune plana detaljne regulacije „Industrijski park Dobričevo“ biće dostupan i na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija.
O izvršenom javnom uvidu Komisija za planove sačinjava izveštaj koji sadrži podatke o izvršenom javnom uvidu, sa svim primedbama i odlukama po svakoj primedbi.
Izveštaj napred naveden se dostavlja nosiocu izrade planskog dokumenta koji je dužan da u roku od 30 dana od dana dostavljanja izveštaja postupi po odlukama.

NAČELNIK ODELJENJA
Zoran Grujić, dipl. građ. inž.

Dokumentacija

 

Javni uvid urbanističkog plana – Nacrt Plana detaljne regulacije seoskog groblja u Vlaškoj

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
ODELJENJE ZA URBANIZAM,
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 350-61/2021-05-2
Datum: 10.02.2021. godine

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odeljenje za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i zaštitu životne sredine, u skladu sa čl. 50. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr. zakon i 9/20) i čl. 55. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019), oglašava

JAVNI UVID
Obaveštavaju se građani da će dana 12.02.2021. godine otpočeti javni uvid urbanističkog plana – Nacrt Plana detaljne regulacije seoskog groblja u Vlaškoj, u trajanju od 30 dana, zaključno sa 15.03.2021. godine.
Javna sednica Komisije za planove održaće se 18.03.2021. godine sa početkom u 12 časova u sali Opštinske uprave opštine Ćuprija.
Nacrt Plana detaljne regulacije seoskog groblja u Vlaškoj izradilo je Privredno društvo za prostorno planiranje „URBOPOLIS“ Beograd, PIB 106724864, matični broj 20667800, Šumatovačka br. 8.
Uvid u urbanistički plan – Nacrt Plana detaljne regulacije seoskog groblja u Vlaškoj, zainteresovana lica mogu da obave u prostoriji sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, gde je izložen urbanistički plan sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom. Za sve dodatne informacije u vezi sa izloženim planom, a u toku trajanja javnog uvida, zainteresovana lica mogu se obratiti Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica treba da dostave u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera Uslužnog centra.
Urbanistički plan – Nacrt Plana detaljne regulacije seoskog groblja u Vlaškoj biće dostupan i na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija.
O izvršenom javnom uvidu Komisija za planove sačinjava izveštaj koji sadrži podatke o izvršenom javnom uvidu, sa svim primedbama i odlukama po svakoj primedbi.
Izveštaj napred naveden se dostavlja nosiocu izrade planskog dokumenta koji je dužan da u roku od 30 dana od dana dostavljanja izveštaja postupi po odlukama.

Šef Odseka za urbanizam i
zaštitu životne sredine
Valentina Tomić, dipl. inž. arh.

NAČELNIK ODELJENJA
Zoran Grujić, dipl. građ. inž.

Grafika
Dokumentaciona osnova

 

Javni uvid urbanističkog plana – Nacrt Plana detaljne regulacije seoskog groblja u Virinu

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
ODELJENJE ZA URBANIZAM,
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 350-62/2021-05-2
Datum: 10.02.2021. godine

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odeljenje za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i zaštitu životne sredine, u skladu sa čl. 50. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr. zakon i 9/20) i čl. 55. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019), oglašava

JAVNI UVID

Obaveštavaju se građani da će dana 12.02.2021. godine otpočeti javni uvid urbanističkog plana – Nacrt Plana detaljne regulacije seoskog groblja u Virinu, u trajanju od 30 dana, zaključno sa 15.03.2021. godine.
Javna sednica Komisije za planove održaće se 18.03.2021. godine sa početkom u 12 časova u sali Opštinske uprave opštine Ćuprija.
Nacrt Plana detaljne regulacije seoskog groblja u Virinu izradilo je Privredno društvo za prostorno planiranje „URBOPOLIS“ Beograd, PIB 106724864, matični broj 20667800, Šumatovačka br. 8.
Uvid u urbanistički plan – Nacrt Plana detaljne regulacije seoskog groblja u Virinu, zainteresovana lica mogu da obave u prostoriji sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, gde je izložen urbanistički plan sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom. Za sve dodatne informacije u vezi sa izloženim planom, a u toku trajanja javnog uvida, zainteresovana lica mogu se obratiti Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica treba da dostave u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera Uslužnog centra.
Urbanistički plan – Nacrt Plana detaljne regulacije seoskog groblja u Virinu biće dostupan i na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija.
O izvršenom javnom uvidu Komisija za planove sačinjava izveštaj koji sadrži podatke o izvršenom javnom uvidu, sa svim primedbama i odlukama po svakoj primedbi.
Izveštaj napred naveden se dostavlja nosiocu izrade planskog dokumenta koji je dužan da u roku od 30 dana od dana dostavljanja izveštaja postupi po odlukama.

Šef Odseka za urbanizam i
zaštitu životne sredine
Valentina Tomić, dipl. inž. arh.

NAČELNIK ODELJENJA
Zoran Grujić, dipl. građ. inž.

Grafika
Dokumentaciona osnova

 

 

Javni uvid urbanističkog plana – Nacrt Plana detaljne regulacije seoskog groblja u Ostrikovcu

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
ODELJENJE ZA URBANIZAM,
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 350-63/2021-05-2
Datum: 10.02.2021. godine

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odeljenje za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i zaštitu životne sredine, u skladu sa čl. 50. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr. zakon i 9/20) i čl. 55. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019), oglašava

JAVNI UVID

Obaveštavaju se građani da će dana 12.02.2021. godine otpočeti javni uvid urbanističkog plana – Nacrt Plana detaljne regulacije seoskog groblja u Ostrikovcu, u trajanju od 30 dana, zaključno sa 15.03.2021. godine.
Javna sednica Komisije za planove održaće se 18.03.2021. godine sa početkom u 12 časova u sali Opštinske uprave opštine Ćuprija.
Nacrt Plana detaljne regulacije seoskog groblja u Ostrikovcu izradilo je Privredno društvo za prostorno planiranje „URBOPOLIS“ Beograd, PIB 106724864, matični broj 20667800, Šumatovačka br. 8.
Uvid u urbanistički plan – Nacrt Plana detaljne regulacije seoskog groblja u Ostrikovcu, zainteresovana lica mogu da obave u prostoriji sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, gde je izložen urbanistički plan sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom. Za sve dodatne informacije u vezi sa izloženim planom, a u toku trajanja javnog uvida, zainteresovana lica mogu se obratiti Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica treba da dostave u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera Uslužnog centra.
Urbanistički plan – Nacrt Plana detaljne regulacije seoskog groblja u Ostrikovcu biće dostupan i na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija.
O izvršenom javnom uvidu Komisija za planove sačinjava izveštaj koji sadrži podatke o izvršenom javnom uvidu, sa svim primedbama i odlukama po svakoj primedbi.
Izveštaj napred naveden se dostavlja nosiocu izrade planskog dokumenta koji je dužan da u roku od 30 dana od dana dostavljanja izveštaja postupi po odlukama.

Šef Odseka za urbanizam i
zaštitu životne sredine
Valentina Tomić, dipl. inž. arh.

NAČELNIK ODELJENJA
Zoran Grujić, dipl. građ. inž.

Grafika
Dokumentaciona osnova

Javni uvid urbanističkog plana – Nacrt Plana detaljne regulacije seoskog groblja u Jovcu

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
ODELJENJE ZA URBANIZAM,
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 350-64/2021-05-2
Datum: 10.02.2021. godine

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odeljenje za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i zaštitu životne sredine, u skladu sa čl. 50. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr. zakon i 9/20) i čl. 55. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019), oglašava

JAVNI UVID

Obaveštavaju se građani da će dana 12.02.2021. godine otpočeti javni uvid urbanističkog plana – Nacrt Plana detaljne regulacije seoskog groblja u Jovcu, u trajanju od 30 dana, zaključno sa 15.03.2021. godine.
Javna sednica Komisije za planove održaće se 18.03.2021. godine sa početkom u 12 časova u sali Opštinske uprave opštine Ćuprija.
Nacrt Plana detaljne regulacije seoskog groblja u Jovcu izradilo je Privredno društvo za prostorno planiranje „URBOPOLIS“ Beograd, PIB 106724864, matični broj 20667800, Šumatovačka br. 8.
Uvid u urbanistički plan – Nacrt Plana detaljne regulacije seoskog groblja u Jovcu, zainteresovana lica mogu da obave u prostoriji sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, gde je izložen urbanistički plan sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom. Za sve dodatne informacije u vezi sa izloženim planom, a u toku trajanja javnog uvida, zainteresovana lica mogu se obratiti Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica treba da dostave u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera Uslužnog centra.
Urbanistički plan – Nacrt Plana detaljne regulacije seoskog groblja u Jovcu biće dostupan i na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija.
O izvršenom javnom uvidu Komisija za planove sačinjava izveštaj koji sadrži podatke o izvršenom javnom uvidu, sa svim primedbama i odlukama po svakoj primedbi.
Izveštaj napred naveden se dostavlja nosiocu izrade planskog dokumenta koji je dužan da u roku od 30 dana od dana dostavljanja izveštaja postupi po odlukama.

Šef Odseka za urbanizam i
zaštitu životne sredine
Valentina Tomić, dipl. inž. arh.

NAČELNIK ODELJENJA
Zoran Grujić, dipl. građ. inž.

Dokumentaciona osnova
Grafika

Javni uvid urbanističkog plana – Nacrt Plana detaljne regulacije seoskog groblja u Isakovu

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
ODELJENJE ZA URBANIZAM,
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 350-65/2021-05-2
Datum: 10.02.2021. godine

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odeljenje za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i zaštitu životne sredine, u skladu sa čl. 50. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr. zakon i 9/20) i čl. 55. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019), oglašava

JAVNI UVID
Obaveštavaju se građani da će dana 12.02.2021. godine otpočeti javni uvid urbanističkog plana – Nacrt Plana detaljne regulacije seoskog groblja u Isakovu, u trajanju od 30 dana, zaključno sa 15.03.2021. godine.
Javna sednica Komisije za planove održaće se 18.03.2021. godine sa početkom u 12 časova u sali Opštinske uprave opštine Ćuprija.
Nacrt Plana detaljne regulacije seoskog groblja u Isakovu izradilo je Privredno društvo za prostorno planiranje „URBOPOLIS“ Beograd, PIB 106724864, matični broj 20667800, Šumatovačka br. 8.
Uvid u urbanistički plan – Nacrt Plana detaljne regulacije seoskog groblja u Isakovu, zainteresovana lica mogu da obave u prostoriji sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, gde je izložen urbanistički plan sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom. Za sve dodatne informacije u vezi sa izloženim planom, a u toku trajanja javnog uvida, zainteresovana lica mogu se obratiti Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica treba da dostave u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera Uslužnog centra.
Urbanistički plan – Nacrt Plana detaljne regulacije seoskog groblja u Isakovu biće dostupan i na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija.
O izvršenom javnom uvidu Komisija za planove sačinjava izveštaj koji sadrži podatke o izvršenom javnom uvidu, sa svim primedbama i odlukama po svakoj primedbi.
Izveštaj napred naveden se dostavlja nosiocu izrade planskog dokumenta koji je dužan da u roku od 30 dana od dana dostavljanja izveštaja postupi po odlukama.

Šef Odseka za urbanizam i
zaštitu životne sredine
Valentina Tomić, dipl. inž. arh.

NAČELNIK ODELJENJA
Zoran Grujić, dipl. građ. inž.

Grafika
Dokumentaciona osnova

 

Javna rasprava

Odeljenje za finansije Opštinske uprave opštine Ćuprija obaveštava zainteresovana lica da je otvorena javna rasprava na nacrt  Odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Ćuprija za 2021. godinu  u trajanju od 15 dana. Javna rasprava će trajati od 10.02.2021.

Upućuje se javni poziv građanima, udruženjima, stručnoj i ostaloj javnosti, za učešće u javnoj raspravi.

Primedbe i sugestije mogu se uputiti na adresu ul.13.oktobar 7, Ćuprija.

Obrazloženje

Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Ćuprija za 2021. godinu
Lista ciljeva i indikatora

Upit stanja i elektronsko podnošenje prijava – JIS

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije je od 1. januara 2019. godine uspostavila portal Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije preko koga funkcioniše servis za ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PORESKIH PRIJAVA (PPI-1 i PPI-2) a može se izvršiti i UPIT STANJA za sve obaveze po osnovu izvornih javnih prihoda koja administrira lokalna poreska administracija na teritoriji Republike Srbije (porez na imovinu, lokalne komunalne takse i naknade).

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Ćuprija za 2022. godinu

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
SKUPŠTINA OPŠTINE
Komisija za izradu godišnjeg programa
zaštite, uređenja i korišćenja
poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
na teritoriji opštine Ćuprija
Broj: 06-15-2/2021-02
28.01.2021. godine

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade  poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Ćuprija  za 2022. godinu

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/2006, 65/2008-dr.zakon, 41/2009, 112/2015, 80/2017 i 95/2018-dr.zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 i 133/2020), Komisija za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Ćuprija ( u daljem tekstu: Komisija), raspisuje javni poziv kojim obaveštava:

I. Obrazovne ustanove – škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove, da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara;

II. Visokoobrazovne ustanove – fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija, da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara;

III. Pravna lica u državnoj svojini, registrovana za poslove u oblasti šumarstva;

Potrebna dokumentacija radi ostvarivanja korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Ćuprija za 2022. godinu, dostavlja se najkasnije do 31. oktobra 2021. godine.

Javni poziv

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Ćuprija za 2022. godinu

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
SKUPŠTINA OPŠTINE
Komisija za izradu godišnjeg programa
zaštite, uređenja i korišćenja
poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
na teritoriji opštine Ćuprija
Broj: 06-15-3/2021-02
28.01.2021. godine
Ć u p r i j a

JAVNI POZIV za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta  u državnoj svojini na teritoriji opštine Ćuprija za 2022. godinu

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/2006, 65/2008-dr.zakon, 41/2009, 112/2015, 80/2017 i 95/2018-dr.zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 i 133/2020), Komisija za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Ćuprija ( u daljem tekstu: Komisija), raspisuje javni poziv kojim obaveštava:

I. Vlasnike sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada (voćnjaka i vinograda koji su u rodu) na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine (u daljem tekstu: poljoprivredna infrastruktura)

II. Vlasnike domaćih životinja, koji su i vlasnici, odnosno zakupci objekata za gajenje tih životinja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se pravo prečeg zakupa ostvaruje, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statutu najmanje jednu godinu (u daljem tekstu: stočarstvo)

da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Ćuprija za 2021. godinu, najkasnije do 31. oktobra 2021. godine.

Javni poziv