Јавне набавке 2022.година

План јавних набавки 2022.година

План јавних набавки – 26.01.2022

Измена плана број 2 – 08.02.2022.
Измена плана број 3 – 10.02.2022.
Измена плана број 4 – 24.02.2022.
Измена плана број 5 – 07.04.2022.
Измена плана број 6 – 10.05.2022.
Измена плана број 7 – 12.07.2022.
Измена плана број 8 – 30.11.2022.

Јавне набавке 2022.

Позив за подношење понуда у поступку набавке радова на текућем одржавању објекта магацинске и производне хале штампарије Младост у Ћуприји.

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге помоћи и неге старим лицима
Измена позива за подношење понуда у поступку набавке услуге помоћи и неге старим лицима

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге личног пратиоца детета

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке новогодишње расвете

Позив за подношење понуда у поступку набавке ситног канцеларијског материјала

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге организовања сајма образовања

Измена позива за подношење понудa у поступку набавке услуге одржавања возног парка – сервис возила

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге поправке улазне капије и гаражних врата у дворишту Општинске управе општине Ћуприја

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге израде табла и таблица са називима улица и кућних бројева

Позив за подношење понуда у поступку набавке цвећа

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге израде измене и допуне Плана генералне регулације градског насеља Ћуприја,

Позив за достављање понуда за набавку огревног дрвета