Javne nabavke 2022.godina

Javne nabavke 2022.

Poziv za podnošenje ponuda u postupku nabavke radova na tekućem održavanju objekta magacinske i proizvodne hale štamparije Mladost u Ćupriji.

Poziv za podnošenje ponuda u postupku nabavke usluge pomoći i nege starim licima
Izmena poziva za podnošenje ponuda u postupku nabavke usluge pomoći i nege starim licima

Poziv za podnošenje ponuda u postupku nabavke usluge ličnog pratioca deteta

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke novogodišnje rasvete

Poziv za podnošenje ponuda u postupku nabavke sitnog kancelarijskog materijala

Poziv za podnošenje ponuda u postupku nabavke usluge organizovanja sajma obrazovanja

Izmena poziva za podnošenje ponuda u postupku nabavke usluge održavanja voznog parka – servis vozila

Poziv za podnošenje ponuda u postupku nabavke usluge popravke ulazne kapije i garažnih vrata u dvorištu Opštinske uprave opštine Ćuprija

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke usluge izrade tabla i tablica sa nazivima ulica i kućnih brojeva

Poziv za podnošenje ponuda u postupku nabavke cveća

Poziv za podnošenje ponuda u postupku nabavke usluge izrade izmene i dopune Plana generalne regulacije gradskog naselja Ćuprija,

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ogrevnog drveta