Privreda

Održana onlajn radionica u okviru projekta „Unapređenje poslovne klime u Srbiji“

U okviru projekta „Unapređenje poslovne klime u Srbiji“, u četvrtak, 07.05.2020. godine, održana je onlajn (online) radionica na temu: „Komunikacija u teškim vremenima“, vezana za komponentu Odnosi s javnošću i vidljivost projekta. Pilot Jedinice lokalne samouprave odredile su najmanje po jednog predstavnika koji na nivou JLS radi u Odeljenju za komunikacije i koji je učestvovao u ovoj radionici. Radionicu je vodio Beni Andreson (Benny Andersson), ekspert za Odnose s javnošću i marketing komunikaciju, Lantmäteriet, Kraljevina Švedska.

Opširnije ..

Izmena uredbe o fiskalnim pogodnostima i donošenje Uredbe o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica

Izmenom uredbe o fiskalnim pogodnostima, precizirano je da je za april i maj potrebno najmanje 15 radnih dana prekida rada zaposlenih kako bi veliko pravno lice dobilo direktno davanje. Precizirano je i da se i direktna davanja sa namenskih računa moraju preusmeriti na račune zaposlenih najkasnije do 15. avgusta 2020.

Na 247.sednici Vlade, doneta je i Uredba o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica na 60 dana, nakon završetka vanrednog stanja, a radi sticanja prava na oslobađanje od poreza na dohodak građana za novozaposlenog, tako da poslodavci imaju dodatni rok da zaposle svoje “stalne“ paušalce.

Nemačko Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj raspisalo Javni poziv za sve privatne kompanije za dostavljanje projektnih aplikacija koje direktno pomažu u borbi protiv posledica COVID-19

Nemačko Federalno ministarstvo  za ekonomsku saradnju i razvoj je u okviru Developpp.de programa raspisalo Javni poziv za sve privatne kompanije za dostavljanje projektnih aplikacija koje direktno pomažu u borbi protiv posledica COVID  19.

Projekti mogu biti finansirani do 200 hiljada evra, a prioritet će biti na projektima u sektoru zdravstva, ali i onim koji smanjuju ekonomske posledice (zadržavanje radnih mesta) u bilo kojoj industriji.  Projekti mogu biti finansirani do 100%.

Poziv je otvoren do 30.septembra i applikacije se mogu poslati u bilo kom momentu u ovom periodu. Više detalja o samom pozivu: https://www.developpp.de/en/covid19/

 

Otvoren jedinstven Kontakt centar za prijavljivanje nezakonitosti u vreme pandemije korona virusa

Kako bi se sprečile neregularnosti na tržištu u vreme pandemije COVID-19, građani i privreda od danas mogu da prijave nezakonito podizanje cena životnih namirnica, lekova, medicinskih sredstava i zaštitne opreme jedinstvenom Kontakt centru za republičke inspekcije. Zaposleni u Kontakt centru će prijavu primiti na broj 011/6350-322 ili putem sajta www.inspektor.gov.rs i, uz ocenu, proslediti nadležnoj republičkoj inspekciji.

Saopštenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave prenosimo u celini:

Kontakt centar inspekcije za prijavu neregularnosti