Privreda

Prezentacija aktuelnih programa Ministarstva privrede za razvoj i podsticaj preduzetništva – prijavljivanje do srede, 3. marta, u 15 sati!

Prezentacija i promocija aktuelnih programa za sektor mikro, malih i srednjih preduzeća, kao i programa za početnike u poslovanju, biće održana u četvrtak, 4. marta 2021. godine, sa početkom u 11.00 časova.

Zbog bolje organizovanosti, epidemiološke situacije i neophodnih mera zaštite, promocija programa biće održana u Gimnaziji, u Kabinetu za umetnost, uz ograničen broj učesnika – do 15 osoba.

Promocija programa biće sprovedena u saradnji sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja iz Kragujevca, a odnosi se na javne pozive koje je objavilo Ministarstvo privrede u vrednosti od 450.000.000,00RSD, i to:

  1. Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade (100 miliona bespovratnih sredstava),
  2. Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za pocetnike  u poslovanju (150 miliona bespovratnih sredstava), i
  3. Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte (200 miliona dinara bespovratnih sredstava).

Sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove za programe Ministarstva privrede, mogu da se prijave za promociju programa do srede, 3. marta 2021.godine, do 15.00 časova na broj telefona: 035 815 0914 ili imejlom na: kler@cuprija.rs .

Dodatne informacije o programima možete pronaći na sajtu Ministarstva privrede: https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/ i na sajtu  Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja: http://www.redasp.rs/vesti/objavljeni-javni-pozivi-za-tri-programa-podrske-mikro-malim-i-srednjim-preduzecima-i-preduzetnicima.a801.html.

Produženo trajanje Javnog poziva za učešće u Programu podrške razvoju poslovanja iz sektora prehrambene industrije

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja raspisuje Javni poziv za učešće u Programu podrške razvoju poslovanja, koji je sastavni deo projekta ’’Podrška unapređenju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga’’, finansiranog od Vlade Norveške, a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u okviru projekta  “Podrška Kraljevine Norveške razvoju Zapadnog Balkana – Norveška za vas – Srbija“.

Pravo da se prijave na ovaj konkurs imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije 1.01.2018. godine, dok je rok za podnošenje prijava produžen do 15. januara 2021. godine.

Javni poziv naći ćete na našem sajtu u delu gde se objavljuju konkursi, ili putem sledeće veze: http://www.redasp.rs/vesti/produzeno-trajanje-javnog-poziva-za-ucesce-u-programu-podrske-razvoju-poslovanja-iz-sektora-prehrambene-industrije.a791.html

 

Održana onlajn radionica u okviru projekta „Unapređenje poslovne klime u Srbiji“

U okviru projekta „Unapređenje poslovne klime u Srbiji“, u četvrtak, 07.05.2020. godine, održana je onlajn (online) radionica na temu: „Komunikacija u teškim vremenima“, vezana za komponentu Odnosi s javnošću i vidljivost projekta. Pilot Jedinice lokalne samouprave odredile su najmanje po jednog predstavnika koji na nivou JLS radi u Odeljenju za komunikacije i koji je učestvovao u ovoj radionici. Radionicu je vodio Beni Andreson (Benny Andersson), ekspert za Odnose s javnošću i marketing komunikaciju, Lantmäteriet, Kraljevina Švedska.

Opširnije ..

Izmena uredbe o fiskalnim pogodnostima i donošenje Uredbe o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica

Izmenom uredbe o fiskalnim pogodnostima, precizirano je da je za april i maj potrebno najmanje 15 radnih dana prekida rada zaposlenih kako bi veliko pravno lice dobilo direktno davanje. Precizirano je i da se i direktna davanja sa namenskih računa moraju preusmeriti na račune zaposlenih najkasnije do 15. avgusta 2020.

Na 247.sednici Vlade, doneta je i Uredba o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica na 60 dana, nakon završetka vanrednog stanja, a radi sticanja prava na oslobađanje od poreza na dohodak građana za novozaposlenog, tako da poslodavci imaju dodatni rok da zaposle svoje “stalne“ paušalce.

Nemačko Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj raspisalo Javni poziv za sve privatne kompanije za dostavljanje projektnih aplikacija koje direktno pomažu u borbi protiv posledica COVID-19

Nemačko Federalno ministarstvo  za ekonomsku saradnju i razvoj je u okviru Developpp.de programa raspisalo Javni poziv za sve privatne kompanije za dostavljanje projektnih aplikacija koje direktno pomažu u borbi protiv posledica COVID  19.

Projekti mogu biti finansirani do 200 hiljada evra, a prioritet će biti na projektima u sektoru zdravstva, ali i onim koji smanjuju ekonomske posledice (zadržavanje radnih mesta) u bilo kojoj industriji.  Projekti mogu biti finansirani do 100%.

Poziv je otvoren do 30.septembra i applikacije se mogu poslati u bilo kom momentu u ovom periodu. Više detalja o samom pozivu: https://www.developpp.de/en/covid19/

 

Otvoren jedinstven Kontakt centar za prijavljivanje nezakonitosti u vreme pandemije korona virusa

Kako bi se sprečile neregularnosti na tržištu u vreme pandemije COVID-19, građani i privreda od danas mogu da prijave nezakonito podizanje cena životnih namirnica, lekova, medicinskih sredstava i zaštitne opreme jedinstvenom Kontakt centru za republičke inspekcije. Zaposleni u Kontakt centru će prijavu primiti na broj 011/6350-322 ili putem sajta www.inspektor.gov.rs i, uz ocenu, proslediti nadležnoj republičkoj inspekciji.

Saopštenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave prenosimo u celini:

Kontakt centar inspekcije za prijavu neregularnosti