Privreda

Mediji o aktivnostima JLS u vezi sa privlačenjem investicija

https://www.ekapija.com/news/2587494/kineska-kompanija-eurofiber-planira-otvaranje-i-treceg-pogona-u-cupriji

https://naslovi.net/cir/2019-07-30/beta/privredne-delegacije-iz-kine-u-poseti-cupriji-video/23859002

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/srbija-danas/3196196/nova-kineska-investicija-u-cupriji.html

https://www.youtube.com/watch?v=JIRnW2FApbk

http://www.rtp.rs/na-pomolu-nova-saradnja-sa-kineskim-privrednicima/

https://cuprija.rs/sr/delegacija-privredne-komore-guangdo/

https://www.ekapija.com/news/2526978/gomex-gradi-veliki-distributivni-centar-u-cupriji

Održana sednica Poslovnog saveta opštine Ćuprija

Dopuna Poslovnika o radu Poslovnog saveta opštine Ćuprija, Pitanja i odgovori, kao i Prezentacija rezultata ankete koju su popunjavali članovi ćuprijske poslovne zajednice, bile su glavne tačke dnevnog reda Treće sednice Poslovnog saveta opštine Ćuprija, koja je danas održana u sali za sastanke Opštinske uprave. Osim predsednika saveta Petra Stošića i predsednika Opštine Ćuprija Ninoslava Erića, te njegovog zamenika Ilije Paunovića, današnjoj sednici prisustvalo je i 19 članova Poslovnog saveta.

Opširnije ..

Anketa za poslovnu zajednicu – 2019. godina

Upitnik je namenjen poslovnoj zajednici opštine Ćuprija radi poboljšanog i olakšanog poslovanja na teritoriji grada.

Članovi poslovne zajednice u svakom trenutku mogu da popune upitnik koji se nalazi na sledećem linku:

https://docs.google.com/forms/d/1WvRwZ2j1JUvfV8-iZLiTkdilkD3bqPgg8ND9c6YgKJ0/viewform?edit_requested=true

Rezultati upitnika će biti redovno ažurirani. Rezultati ankete iz prve polovine 2019. godine:

REZULTATI ANKETE, jul 2019.

 

 

 

Objedinjeni sažeci godišnjih izveštaja o radu pružaoca komunalnih usluga

Objavljivanje godišnjih izveštaja o radu komunalnih preduzeća doprinosi transparentnosti i odgovornosti pružaoca usluga prema korisnicima.

Takođe, kako su komunalne usluge deo operativnih troškova, objavljivanje ovakvih izveštaja nameće i princip uporedivosti, jedan od važnijih principa koji je ustanovljen zahvaljujući potencijalnim investitorima i savremenom poslovanju uopšte.

Tabelarni prikaz objedinjenih sažetaka nalazi se u sledećem prilogu:

Objedinjeni sažeci godišnjih izveštaja o radu pružaoca komunalnih usluga