Јавне набавке

Јавна набавка мале вредности услуге – финансијски модул за надоградњу електронске писарнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-11/2020-04
Дана: 03.07.2020 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге – финансијски модул за надоградњу електронске писарнице ЈН бр. 404-5-11/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

Jавна набавка мале вредности радова на прикључењу Градског стадиона на дистрибутивни систем електричне енергије – кључ у руке

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-6-2/2020-04
Дана: 01.07.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке јавна набавка мале вредности радова на прикључењу Градског стадиона на дистрибутивни систем електричне енергије – кључ у руке ЈН бр. 404-6-2/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности добра – набавка штампаног материјала

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-4-8/2020-04
Дана: 29.06.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка штампаног материјала, бр.404-4-8/2020-04.

Позив за подношење понуда`
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности добра – набавка тонера

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-4-7/2020-04
Дана: 25.06.202. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка тонера, бр.404-4-7/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питања 1
Измена конкурсне
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питање 2
Питање 3
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка услуге израда техничке документације за пројекте парцелације

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-9/2020-04
Дана: 18.06.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке услуге израда техничке документације за пројекте парцелације ЈН бр. 404-5-9/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питања 1
Одговор на питање 2
Обавештење о продужетку рока
Измена конкурсне
Питање 3
Питање 4
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга израде пројекта комуналног и инфраструктурног опремања индустријске зоне

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-8/2020-04
Дана: 18.06.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке услуга израде пројекта комуналног и инфраструктурног опремања индустријске зоне ЈН бр. 404-5-8/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговори на питања 1 и 2

Одговор на питање 3
Продужетак рока
Измена конкурсне
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности добра – набавка ситног канцеларијског материјала

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. октобар бр. 7
Број: 404-4-6/2020-04
Дана: 02.06.2020. године
Ћуприја

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка ситног канцеларијског материјала, бр. ЈН 404-4-6/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности услуга измене и допуне Плана детаљне регулације„ Индустријски парк Добричево “

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-6/2020-04
Дана: 28.05.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуга измене и допуне Плана детаљне регулације„ Индустријски парк Добричево “бр. 404-5-6/2020-04.

Позив за подношење понуда
Измена конкурсне докуементације
Конкурсна документација
Питање 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности услуга израде измене пројектно техничке документације Атлетски центар Србије Стадион

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-5/2020-04
Дана: 27.05.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуга израде измене пројектно техничке документације Атлетски центар Србије Стадион бр. 404-5-2/2020-04.

Позив за подношење
Конкурсна документација
Одговор на питање 1
Измена конкурсне документације
Одлука о обустави поступка

Jавнa набавкa радова на уређењу пешчане стазе

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-6-1/2020-04
Дана: 27.05.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке радова на уређењу пешчане стазе ЈН.БР. 404-6-1/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору