Привреда

Пословни савет општине Ћуприја

Овде можете преузети сва документа која су битна за рад Пословног савета општине Ћуприја.

Пословник о раду Пословног савета
Списак чланова Пословног савета
Записник са I конститутивне седнице Пословног савета општине Ћуприја – 07.11.2018.

Послови из области привреде

На основу потписаног споразума са Агенцијом за привредне регисте врши се пријем документације за : Оснивање предузетничке радње, упис промена ( седишта, претежне делатност, издвојеног пословног простора и др.) везаних за предузетничку радњу, као и привремена одјава обављања делатности и брисање предузетничке радње. (више…)