Привреда

Програми подршке привредницима

ПРОГРАМИ ПОДРШКЕ

1.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ МСП КРОЗ ИНДИВИДУАЛНО УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У ИНОСТРАНСТВУ- РАС

http://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-internacionalizaciji-msp-kroz-individualno-ucesce-na-medunarodnim-sajmovima-u-inostranstvu

2. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ СЕКТОРИМА ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ- РАС

(Јавни позив је отворен 10. априла, 2019. године до утрошка средстава, а најкасније до 30.09.2019. године.)

http://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-sektorima-preradivacke-industrije-1
3. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА – РАС

(Јавни позив за учешће у Програму је расписан 13. маја 2019. године и трајаће 30 дана са могућношћу поновног отварања уколико целокупни износ бесповратних средстава не буде утрошен)

http://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-privrednim-drustvima-za-ulazak-u-lance-dobavljaca-multinacionalnih-kompanija
4.

ПОДРШКА У ИЗВОЗУ

http://www.pks.rs/Podrskauizvozu.aspx?id=1839
5. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА – РАС
http://ras.gov.rs/aktuelno/javni-poziv-za-dodelu-sredstava-podsticaja-za-privlacenje-direktnih-investicija
6. ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОГРАМ РАНОГ РАЗВОЈА

(Крајњи рок за подношење пријава је 1. јул 2019.)

http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja/javni-poziv-za-program-ranog-razvoja
7. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЈА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ – МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РС

(Јавни позив је отворен дој се средства не утроше, а најкасније до 31.12.2019.)

https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-razvoja-preduzetnistva-kroz-finansijsku-podrsku-za-pocetnike-u-poslovanju-u-2019-godini/
8. ПОДРШКА ПОСЛОДАВЦИМА – НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
http://www.nsz.gov.rs/live/nudite-posao/podrska-poslodavcima

Олакшице/подстицајне мере РАС за привреднике

ЛИНК:http://www.ras.gov.rs/javni-pozivi

ВАЖНА НАПОМЕНА: За све додатне информације у вези са мерама подршке, олакшицама и подстицајним мерама – било да је њихов извор јединица локалне самоуправе или нека од државних институција – заинтересована лица могу да контактирају запослене у Одсеку за локални економски развој сваког радног дана од 7.30 до 15.30 на телефон 035/815 0914, или путем мејла: kler@cuprija.rs

Локалне олакшице привреди

Локалне олакшице привреди 1.

(Сл.гласник 26/2018, стр. 35)

Link: https://cuprija.rs/sr/wp-content/uploads/2018/12/026-1.pdf

Закон о финансирању локалне самоуправе за наведена правна лица даје могућност да сви плаћају таксу за истицање фирме до две просечне зараде. Општина Ћуприја је извршила поделу према пословном приходу и смањене су таксе, тако да уместо две плаћају једну просечну зараду, а фирме које имају приход од 100 до 150 милиона, плаћају једну и по просечну зараду. Само фирме које остварују преко 150 милиона плаћају две просечне зараде.

Правна лица која су разврстана у средња, мала и микро у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници а не баве се делатностима из Табеле 1. и остварују пословни приход :

од 50.000.000 до 100.000.000 динара плаћају комуналну таксу у износу од једне просечне зараде

од 100.000.000 до 150.000.000 динара плаћају комуналну таксу у износу од једне и по просечне зараде

Локалне олакшице привреди 2.

(Сл.гласник 04/2018, стр. 10)

Link: https://cuprija.rs/sr/wp-content/uploads/2018/12/004-1.pdf

Мера привлачења инвеститора – реализује се :

  • Обезбеђењем грађевиснког земљишта које је инфраструктурно опремљено;

  • Обезбеђењем отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Ћуприја по цени која је мања од тржишне или без накнаде;

  • Обезбеђивањем закупа на одређено време и опремањем пословног простора за различите намене;

  • Обезбеђивање средстава за набавку опреме (машине, алати, остала опрема) неопходне за проширење капацитета или започињање производње;

  • Обезбеђивањем подстицаја за почетна инвестициона улагања (материјална и нематеријална имовина) и нова радна места повезана са почетним улагањем.

Медији о активностима ЈЛС у вези са привлачењем инвестиција

https://www.ekapija.com/news/2587494/kineska-kompanija-eurofiber-planira-otvaranje-i-treceg-pogona-u-cupriji

https://naslovi.net/cir/2019-07-30/beta/privredne-delegacije-iz-kine-u-poseti-cupriji-video/23859002

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/srbija-danas/3196196/nova-kineska-investicija-u-cupriji.html

https://www.youtube.com/watch?v=JIRnW2FApbk

http://www.rtp.rs/na-pomolu-nova-saradnja-sa-kineskim-privrednicima/

https://cuprija.rs/sr/delegacija-privredne-komore-guangdo/

https://www.ekapija.com/news/2526978/gomex-gradi-veliki-distributivni-centar-u-cupriji

Одржана седница Пословног савета општине Ћуприја

Допуна Пословника о раду Пословног савета општине Ћуприја, Питања и одговори, као и Презентација резултата анкете коју су попуњавали чланови ћупријске пословне заједнице, биле су главне тачке дневног реда Треће седнице Пословног савета општине Ћуприја, која је данас одржана у сали за састанке Општинске управе. Осим председника савета Петра Стошића и председника Општине Ћуприја Нинослава Ерића, те његовог заменика Илије Пауновића, данашњој седници присуствало је и 19 чланова Пословног савета.

Опширније ..

Анкета за пословну заједницу – 2019. година

Упитник је намењен пословној заједници општине Ћуприја ради побољшаног и олакшаног пословања на територији града.

Чланови пословне заједнице у сваком тренутку могу да попуне упитник који се налази на следећем линку:

https://docs.google.com/forms/d/1WvRwZ2j1JUvfV8-iZLiTkdilkD3bqPgg8ND9c6YgKJ0/viewform?edit_requested=true

Резултати упитника ће бити редовно ажурирани. Резултати анкете из прве половине 2019. године:

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ, јул 2019.