Programi podrške

Promocija programa podrške privrednicima i Dan otvorenih vrata za žene preduzetnike

Opština Ćuprija, u saradnji sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, organizovala je promociju programa podrške za aktivne privrednike, kao i za građane koji planiraju da pokrenu svoj biznis. Tako su danas predstavljeni aktuelni programi Ministarstva privrede i Fonda za razvoj, kao i programi Razvojne agencije Srbije. Ove godine novina je zaseban program za žene preduzetnice i veoma atraktivan program za mlade preduzetnike do 35 godina starosti. Osim ovih ciljnih grupa, akcenat je svakako i na podršci budućim preduzetnicima.

„Za sve buduće preduzetnike već godinama je aktuelan i povoljan start up program za preduzetnike, koji od ukupnih sredstava dobijaju 30 odsto bespovratnih sredstava za finanstiranje svog poslovanja. Za one koji posluju duže od dve godine, nudimo izuzetno povoljne investicione programe i programe za obrtna sredstva, bilo da se radi o nabavci opreme, kupovini poslovnog prostira ili nabavci repromaterijala“, istakla je Milica Čikarić, menadžer projekata iz oblasti privrede i preduzetništva u Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.

Inače, osim promocije programa podrške, danas je u zgradi Opštinske uprave održan i Dan otvorenih vrata za žene preduzetnice, kao i za žene koje tek planiraju da pokrenu sopstveni biznis.  Iz Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja kažu da će u narednom periodu još intenzivnije da rade na podršci ženskom preduzetništvu.

 

Dame koje su danas pohodile Opštinu Ćuprija, od savetnika za žensko preduzetništvo dobile su neophodne informacije u vezi sa započinjanjem poslovanja, njihovim pravima i obavezama, podršci koju mogu da dobiju od Regionalne agencije, vidovima finansijske i nefinansijske podrške koji se odnose na žensko preduzetništvo, potrebnoj dokumentaciji ali o nadležnim institucijama kojima se treba obratiti u postupku započinjanja biznisa.

Milojević: Napravićemo listu kredibilnih konsalting agencija

Opština Ćuprija napraviće listu kredibilnih agencija za konsalting koje bi ćuprijskim poljoprivrednicima mogle da pruže stručnu pomoć pri pisanju biznis planova i prikupljanju dokumentacije potrebne u procesu konkurisanja za sufinansirajuća sredstva iz IPARD i nacionalnih programa, rekao je danas pomoćnik predsednika Opštine Ćuprija Branko Milojević na savetodavnom treningu za poljoprivrednike, koji je u prostorijama Opštinske uprave održao Dragovan Zečević iz Agencije za finansijski konsalting i projektno finansiranje Centro konsalting.

Milojević je istakao da zaposleni u Oštinskoj upravi ne mogu svakom od poljoprivrednika da se posvete i pomognu u pripremi projektno-tehničke dokumentacije jer imaju sve više obaveza kod poverenih poslova koje Republika Srbija delegira lokalnim samoupravama. Tako je i nastala ova ideja da se napravi lista kredibilnih agencija i da se na taj način pomogne poljoprivrednicima u izboru najbolje konsalting kuće.

„Republika Srbija takođe savetuje velike poljoprivredne proizvođače koje su to konsultanske kuće koje mogu da im na pravi način pomognu u poslovima vezanim za IPARD fondove. Odlučili smo da i mi napravimo spisak kredibilnih agencija, koje uspešno i pošteno rade svoj posao, a vi ćete sami da izaberete sa kojom od njih ćete da sarađujete. Naravno, mi ćemo sve vreme da pratimo procese, jer ne želimo da bilo ko od naših poljoprivrednika bude oštećen u ovom poslu“, podvukao je Branko Milojević.

Inače, na današnjem savetodavnom skupu bilo je reči i o konkretnim IPARD programima, poput aktuelnog konkursa za kupovinu traktora.

Održana prezentacija programa za razvoj preduzetništva i bržeg zapošljavanja

Razvojna agencije Srbije, Fond za razvoj i Nacionalna služba za zapošljavanje predstavili su građanima Ćuprije programe koji treba da afirmišu preduzetništvo, pre svega kod onih koji su na korak od odluke da se otisnu u vode privatnog biznisa, ali i da inteziviraju investiciona ulaganja  u nove proizvode i nova tržišta. Najveći deo palete različitih programa namenjen je početnicima u biznisu, za tzv „ start-ap“ projekte, mladima i ženama preduzetnicima. Reč je o bespovratnim sredstvima, kreditnim linijama ili kombinaciji jednog i drugog, a većina programa sredstva opredeljuje za proizvodnu ili prerađivačku delatnost.

Razvojna agencija Srbije nudi sredstva za preduzetnike koji su okrenuti izvozu, bave se prerađivačkom delatnošću i imaju minimum 15 zaposlenih. Bespovratna sredstva se mogu dobiti  za sve što će pospešiti izlazak na strana tržišta; od konsultantske podrške, izvoznog marketinga, izlaganja na međunarodnim sajmovima do aktivne pomoći oko ulaska na druga tržišta. Rok za konkurisanje po ovom programu je 17. mart ove godine.

Program za razvoj i ministartvo privrede predstavili su dva programa namenjena mladima do 35 godina starosti  i ženama preduzetnicima. I kod jednog i drugog programa od ukupne visine odobrenih sredstava 65 odsto se finansira kroz kreditnu liniju, dok 35 odsto čine bespovratna sredstva .Za preduzetnike je obezbeđen još jedan atraktivan program za razvojne projekte. Osamdeset odsto je kredit, 20 procenata je bespovratno, a maksimalno se može dobiti 12 i po miliona. I konačno za trajna obrtna sredstva i značajna investiciona ulaganja mogu se dobiti krediti do 250 miliona dinara.

Nacionalna služba za zapošljavanje predstavila je 12 konkursa namenjenih poslodavcima i nezaposlenima koji će u narednom periodu obezbediti  zaposlenje za 20 hiljada nezaposlenih lica. Reč je o programima direktne finansijske podrške, a konkursi su namenjeni različitim kategorijama nezaposlenih; od onih koji se uglavnom odnose na mlade, do konkursa za invalidna lica, a takvih je gotovo 2 300. Tu su i konkursi za samozapošljavanje na koji se zainteresovani mogu prijaviti do 31. marta.

Prezentacija programa podrške sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetnika

U organizaciji Opštine Ćuprija i Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, u četvrtak, 24. februara, biće predstavljeni programi podrške sektoru malih i srednjih preduzeća, kao i programi podrške koji su namenjeni preduzetnicima.

Prezentacija je namenjena potencijalnim korisnicima usluga Nacionalne službe za zapošljavanje, privrednicima i knjigovođama.

Predviđeno je da prvo bude predstavljen program Razvojne agencije Srbije kojim se obezbeđuje podrška privrednim društvima za promociju izvoza, da bi u nastavku prezentacije bila predstavljena četiri programa Ministarstva privrede i Fonda za razvoj Republike Srbije: Program podsticaja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju; Program podsticaja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade; Program podsticaja preduzetništva kroz razvojne projekte i Investicioni krediti i krediti za trajna i obrtna sredstva.

Predstavljanje programa podrške sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetnika biće zaokruženo prezentacijom programa Nacionalne službe za zapošljavanje, pre svega kroz prezentaciju dva javna poziva: Javnog poziva nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje i Javnog poziva poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih lica.

Prezentacija sve tri grupe programa biće održana u sali za sastanke Opštine Ćuprija sa početkom u 11 sati.

Obaveštenje o pravilnicima za nabavku mašina i opreme u biljnoj i stočarskoj proizvodnji

Obaveštavamo registrovana poljoprivredna gazdinstva na teritoriji opštine Ćuprija da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo pravilnike o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura i stočarske proizvodnje, koji su objavljeni u „Službenom glasniku RS“, br. 119 od 10. decembra, stoji u obaveštenju koje je danas uputila Grupa za privredu i poljoprivredu Odeljenja za društvene delatnosti, privredu i lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave opštine Ćuprija.

U obaveštenju se ističe da pravo na podsticaje registrovana poljoprivredna gazdinstva ostvaruju ako su izvršila nabavku mašina i opreme od 01. januara 2021. godine najkasnije do dana podnošenja zahteva.

Pravilnici sadrže i spisak podsticaja i prihvatljivih investicija za koje se može ostvariti pravo, a ovaj spisak možete da nađete u tabelarnim prikazima koji se nalaze u prilozima ispod ovog obaveštenja.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu, umanjenom za inos PDV-a, tj. 50% od vrednosti investicije, a najviši ukupni iznos za koji se može ostvariti pravo iznosi 800.000 dinara, dok se obaveštenje zaključuje informacijom da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu donetog pravilnika, uskoro da raspiše javni poziv za podnošenje zahteva.

Spisak investicija – biljna proizvodnja 21

Spisak investicija – stocarstvo 21

Saradnjom Opštine Ćuprija i NSZ obezbeđeno 11 ugovora za samozapošljavanje

„Saradnja Nacionalne službe za zapošljavanje i lokalnih samouprava je preduslov u rešavanju verovatno najvažnijeg socijalnog i ekonomskog problema, a to je smanjenje nezaposlenosti. Saradnja Opštine Ćuprija i filijale u Jagodini upravo je primer kakva ta saradnja treba da bude“, ocenila je Svetlana Mitrović, direktora NSZ Jagodina, na svečanom potpisivanju ugovora sa 11 korisnika subvencija za samozapošljavanje sa teritorije opštine Ćuprija.

Za ovaj vid zapošljavanja i program javnih radova obezbeđeno je 5.870.000 dinara, od čega je Opština Ćuprija izdvojila tri miliona. Svaki od 11 korisnika subvencija za samozapošljanjanje dobiće po 250 hiljada dinara, čime će, ocenili su korisnici, taj prvi i po pravilu najteži korak u pokretanju sopstvenog biznisa, biti znatno olakšan. Inače, naši mladi sugrađani, jer reč je uglavnom o mladima kojima će ovo biti prvi posao, opredelili su se za profesije u različitim oblastima, od proizvodnje i prerade plastike, digitalnog marketinga, poslova postavljanja električnih instalacija, otvaranja kozmetičkog salona, do popravljanja i održavanja motornih vozila.

Čestitajući potpisnicima na zaposlenju, predsednik Opštine Ćuprija Jovica Antić naglasio je da je zapošljavanje prioritet lokalne samouprave, a da će opština i ubuduće podržavati mlade i hrabre ljude koji imaju inovativne ideje za sopstveni biznis.

Uz projekat samozapošljavanja, Opština Ćuprija i Nacionalna služba za zapošljavanje obezbedili su i tri miliona dinara za javne radove, kojima će 20 naših sugrađana bar privremeno rešiti egzistencijalno pitanje. Oni će u narednom periodu biti radno angažovani na održavanju i zaštiti životne sredine, krpljenju udarnih rupa i opravci javne infrastrukture, čišćenju i uređenju bolničkog kruga i stadiona „Aleksandar Petrović“.

 

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2021.godini

Javni radovi na kojima se angažuju nezaposlena lica realizuju se u cilju očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) na osnovu javnog konkursa.
Javni radovi se organizuju na području opštine Ćuprija.

Opširnije ..

Prezentacija aktuelnih programa Ministarstva privrede za razvoj i podsticaj preduzetništva – prijavljivanje do srede, 3. marta, u 15 sati!

Prezentacija i promocija aktuelnih programa za sektor mikro, malih i srednjih preduzeća, kao i programa za početnike u poslovanju, biće održana u četvrtak, 4. marta 2021. godine, sa početkom u 11.00 časova.

Zbog bolje organizovanosti, epidemiološke situacije i neophodnih mera zaštite, promocija programa biće održana u Gimnaziji, u Kabinetu za umetnost, uz ograničen broj učesnika – do 15 osoba.

Promocija programa biće sprovedena u saradnji sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja iz Kragujevca, a odnosi se na javne pozive koje je objavilo Ministarstvo privrede u vrednosti od 450.000.000,00RSD, i to:

  1. Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade (100 miliona bespovratnih sredstava),
  2. Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za pocetnike  u poslovanju (150 miliona bespovratnih sredstava), i
  3. Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte (200 miliona dinara bespovratnih sredstava).

Sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove za programe Ministarstva privrede, mogu da se prijave za promociju programa do srede, 3. marta 2021.godine, do 15.00 časova na broj telefona: 035 815 0914 ili imejlom na: kler@cuprija.rs .

Dodatne informacije o programima možete pronaći na sajtu Ministarstva privrede: https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/ i na sajtu  Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja: http://www.redasp.rs/vesti/objavljeni-javni-pozivi-za-tri-programa-podrske-mikro-malim-i-srednjim-preduzecima-i-preduzetnicima.a801.html.