Јавне набавке

Јавна набавка радова на реконструкцији дома културе Супској и Влашкој

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-9-5/2019-04
Дана: 06.11.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке радова на реконструкцији дома културе Супској и Влашкој ЈН.БР. 404-9-5/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питања 1
Измена конкурсне документације
Одговор на питања 2
Одговори на питања 3
Одговор на питања 4
Одговор на питања 5
Обавештење о продужетку рока
Измена конкурсне документације 2
Одговор на питања 6
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности услуге стручног надзора на уређење пешачке стазе обликоване по партијама: Партија 1- уређење пешачке зоне – бехатон

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-20/2019-04
Дана: 05.11.2019 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге стручног надзора на уређење пешачке стазе обликоване по партијама: Партија 1- уређење пешачке зоне – бехатон ЈН.БР 404-5-20/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора

Јавна набавка радова на реконструкцији фасаде и енергетска санација објекта Шомо Душан Сковран Ћуприја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-9-6/2019-04
Дана: 01.11.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке радова на реконструкцији фасаде и енергетска санација објекта Шомо Душан Сковран Ћуприја ЈН.БР. 404-9-11/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конурсна документација
Одговор на питања
Одговор на питања
Одлука о додели уговора

Jавнa набавкa добра – набавка канцеларијске опреме

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. октобар бр. 7
Број: 404-4-13/2019-04
Дана: 28.10.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке добра – набавка канцеларијске опреме ЈН бр. 404-4-13/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужетку рока
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности добра – набавка добра за пројекат саветодавна служба за грађане општина Ћуприја обликована по партијама: Партија 3 – Набавка канцеларијске опреме

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. октобар бр. 7
Број: 404-4-12/2019-04
Дана: 23.10.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка добра за пројекат саветодавна служба за грађане општина Ћуприја обликована по партијама: Партија 3 – Набавка канцеларијске опреме ЈН бр.404-4-12/2019-04, наручилац Општинска управа општине Ћуприја, ул. 13. октобар бр. 7, ПИБ: 101375417, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са конкурсном документацијом.

Позив за подношење понуде – партија 3
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору канцеларијском опремом

Јавна набавка услуга израде студија и прорачуна за водотоке другог реда ЈН.БР 404-5-19/2019-04

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. октобар бр. 7
Број: 404-5-19/2019-04
Дана: 17.10.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке услуга израде студија и прорачуна за водотоке другог реда ЈН.БР 404-5-19/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности добра – набавка горива БМБ 95 за потребе пројекта подршке квалитетном животу старијих људи и ОСИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. октобар бр. 7
Број: 404-4-11/2019-04
Дана: 17.10.2019 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка горива БМБ 95 за потребе пројекта подршке квалитетном животу старијих људи и ОСИ.

Позив за подношење понуда за помоћ старим лицима
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности услуга стручног надзора на реконструкцији и санацији Дома културе Бигреница, Дома културе Вирине и МЗ Иванковац – Паљане

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-18/2019-04
Дана: 08.10.2019 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуга стручног надзора на реконструкцији и санацији Дома културе Бигреница, Дома културе Вирине и МЗ Иванковац – Паљане. ЈН.БР 404-5-18/2019-04.

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности услуга стручног надзора над радовима на изградњи ЛЕД билборда

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуга стручног надзора над радовима на изградњи ЛЕД билборда ЈН.БР 404-5-17/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa радова на уређењу пешачке стазе обликоване по партијама: Партија 1 уређење пешачке зоне – бехатон ЈН бр. 404-9-4/2019-04

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-9-4/2019-04
Дана: 02.10.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке радова на уређењу пешачке стазе обликоване по партијама: Партија 1 уређење пешачке зоне – бехатон ЈН бр. 404-9-4/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Одлука о измени уговора